Overgangsordning for stipend 2013

Som varslet i stortingsmeldingen om Visuell kunst ønsker regjeringen å legge om stipendordningene for kunstnere.

Målet er å lage nye ordninger som ivaretar kunstnernes behov for både langsiktighet og fleksibilitet, og som gjør det økonomisk mulig å leve av å skape. Garantiinntekten skal fases ut og hjemler som blir ledige skal danne grunnlaget for nye stipendordninger for etablerte kunstnere og seniorkunstnere.

De nye ordningene skal fastsettes i forskrift i 2013 etter en bred høringsrunde. I overgangsåret 2013 vil frigjorte midler fra GI-ordningen bli benyttet til ettårige arbeidsstipender. Fra 2014 skal alle frigjorte midler fra hjemler som ble ledige i 2013 og videre, kanaliseres inn i nye stipendordninger for etablerte kunstnere og seniorkunstnere.

Pressemedlingen over er sendt ut av Kulturdepartementet.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14