NBKs pressemelding om Løkenutvalgets innstillinger 2008

Norske Billedkunstneres kommentarer til Løkenutvalgets innstillinger:

1. Løkenutvalgets forslag om utfasing av Garantiintektene er helt uakseptable for NBK.


2. Forslag om at Statens kunstnerstipend skal gis oppnevningsrett til stipendkomiteen istedenfor kunstnerorganisasjoner, er et anslag mot demokratiet og systemet med faglig evaluering.


mvh
Ingeborg Stana
Styreleder Norske Billedkunstnere


Gjert Gjertsen
Dagligleder Norske Billedkunstnere

5. juni 2008.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14