Løkenutvalgets rapport; forenklet, samordnet og uavhengig

Kultur og Kirkedepartementet: Løkenutvalg har gjennomgått tilskuddsordninger på kulturfeltet:

Omfattende endringsforslag fra Løken-utvalget:

 

Hele rapporten:, klikk her.

Index og sammendrag finner du her.

Høringsfristen er 1. september 2009.


Pressemelding, publisert 10.10.2007 Nr.: 177/07

Utvalget har bestått av:
* Lene Løken, leder, direktør FILM&KINO
* Terje Adde, kultursjef i Namsos kommune
* Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon
* Gerhard Dalen, kommunaldirektør i Trondheim
* Snelle Ingrid Hall, danser
* Leif Helland, professor ved BI
* Stein Olav Henrichsen, Den Nye Opera
* Maiken Ims, spesialrådgiver
* Janne Langås, skuespiller
* Haddy N’jie, artist

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14