Forslag til kvotefordeling, statens stipender 2012

Stortingets kulturkomite valgte å fravike statsbudsjettet som opprettholdt det totale antall garantiinntektshjemler for alle kunstnergrupper og erstattet 10 hjemler med 10 nye arbeidsstipend. Det er Utvalget i statens kunsterstipend som lager forslaget som siden skal godkjennes av Kulturdepartmentet. I forslaget har NBK mistet kun 1 Gi-hjemmel og fått 3 nye arbeidsstipend. Hvis dette blir godkjent vil billedkunstnerne ha 53 % av alle Gi-hjemler.

NBK har selvsagt i sitt svar på forslaget protestert mot at billedkunstnerne mister denne GI-hjemmelen også samt etterlyst flere arbeidssstipend.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14