NBK

 

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2900 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.
Dersom du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkermotoren.

 

Hilde Tørdal gjenvalgt som styreleder i NBK

Norske Billedkunstneres nye sentralstyre:Geir Egil Bergjord, Sigfrid Hernes, styreleder Hilde Tørdal, Ruben Steinum, Ida Madsen Følling, Erik Friis Reitan og Runa Carlsen (sistnevnte var ikke tilstede da bildet ble tatt). 

På Norske Billedkunstneres 14. ordinære landsmøte – gjennomført i Oslo 15.-16. juni – ga delegatene Hilde Tørdal fornyet tillit i to nye år.

­– Jeg gleder meg veldig til å fortsette samarbeidet med daglig leder Mari Aarre, og til etableringen av kunstnerforsikringen som ny medlemsfordel, sier Tørdal.

– Nå har NBK 12 punkter i det nye handlingsprogrammet; vi skal blant annet jobbe for å innfri siste del av treårig lønnsreform for kunstnerstipendene, for estetiske fag i skolen, økt bruk av kunst i det offentlige rom og innkjøp av samtidskunst. Jeg gleder meg også til å samarbeide med det nyvalgte styret – her er det mye bra kompetanse, sier Tørdal.

Leder i Unge Kunstneres samfund (UKS), Ruben Steinum, fortsetter som styremedlem i NBK, mens Geir Egil Bergjord, Sigfrid Hernes, Ida Madsen Følling, Erik Friis Reitan og Runa Carlsen ble valgt inn som nye medlemmer.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14