NBK

 

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2900 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.
Dersom du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkermotoren.

 

Nå skjer valget av prestisjetung jury og stipendkomité

image 1

(Den Nasjonale Jury 2016/2017. Fra venstre Anne Karin Jortveit, Josefine Lyche, Kristine Fornes, Lars Korff Lofthus, Rita Marhaug, Kjetil Skøien – foto: Anu Vahtra)

For første gang velger medlemmene Den Nasjonale Jury og Norske Billedkunstneres stipendkomité gjennom å stemme på ett av tre helhetlige forslag for jury og komité, utarbeidet av nominasjonsutvalget. Ordningen endres dermed fra tidligere praksis, der både komité og jury ble sammensatt gjennom å stemme på enkeltkandidater. 

Nominasjonsutvalgets tre forslag til henholdsvis Den Nasjonale Jury og stipendkomiteen er basert på innsendte forslag til kandidater – gjennom grunnorganisasjonene. 

«Alle de foreslåtte personene har nominasjonsutvalget vurdert som kvalifiserte kandidater til stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. I vårt arbeid har vi hatt hovedfokus på å sette sammen tre forslag med en god sammensetning innen fagområde, geografi, alder og kjønn. Vi har også forsøkt å tilstrebe kulturelt mangfold og internasjonal erfaring. Det har vært et godt samarbeid og stor enighet innad i nominasjonsutvalget», heter det i nominasjonsutvalgets begrunnelse. Valget skjer i perioden 31. august- 11. september. 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14