NBK

 

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2900 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.
Dersom du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkermotoren.

 

Ledig stilling som redaktør i Billedkunst

20171003 NBK Facebook heade Redstilling bev full

Norske Billedkunstnere har siden 1975 gitt ut fagbladet Billedkunst. Dette gjør Billedkunst til både landets eldste nålevende kunstpublikasjon og det mediet i Norge som står tettest på kunstfeltet, med sitt fokus på blant annet kunstnere, kunstproduksjon, fagpolitikk og rammebetingelser.

Billedkunst  har seks utgivelser i året og har et opplag på ca 3 700.

Det formelle forholdet mellom NBK og Billedkunst er regulert gjennom formålsparagrafen og Redaktørplakaten. I følge formålsparagrafen skal tidsskriftet synliggjøre billedkunstnernes arbeid, ståsted og muligheter i samfunnet, og speile samtidskunsten nasjonalt og internasjonalt. Tidsskriftet skal redigeres med henblikk på målgruppene, som er billedkunstnere, kunstbransjen og en interessert allmennhet.

Billedkunst har nå ledig en 70 prosent stilling som redaktør i et fireårig åremål, med mulighet for forlengelse i én periode.

Redaktøren skal videreutvikle og drifte Billedkunst, samarbeide tett med redaksjonssekretær/layoutansvarlig, utvikle et nettverk av etablerte og nye frilansskribenter, følge opp annonseselger samt lede et selvoppnevnt redaksjonsråd.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14