NBK

 

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2900 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.
Dersom du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkermotoren.

 

Statsbudsjettet: Regjeringen viser skuffende lavt ambisjonsnivå i kulturpolitikken

Hilde Trdal 1 1

– I det foreslåtte statsbudsjettet viser regjeringen nok en gang et skuffende lavt ambisjonsnivå på kunst- og kulturfeltet. Regjeringens næringsrettede kulturpolitikk reduserer ikke bare kunstens verdi utover det som kan måles i penger, men kulturpolitikken ignorerer også kunstnernes dårlige arbeidsforhold og levekår, sier styreleder i Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal.

Styrelederen varsler omkamp om siste trinn av lønnsreformen for kunstnerstipendene etter at regjeringen velger å ikke innfri denne i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Smålig av regjeringen om Statens kunstnerstipend

– Det er smålig av regjeringen å kun legge inn en marginal økning i kunstnerstipendene. Lønnsreformen har hatt bred oppslutning i Stortinget, så vi forventet at den endelig skulle innfris og at kunstnerne skulle få et skikkelig lønnsløft etter tiår som salderingspost. Statsbudsjettet viser at regjeringen ikke prioriterer det profesjonelle kulturlivet, sier Tørdal.

Forskriftsendringen som måtte til for å innfri lønnsreformen for de tiårige stipendene, og for garantiinntekten for kunstnere, mangler i årets budsjettforslag.

– For Norske Billedkunstnere og de andre organisasjonene som representerer det visuelle kunstfeltet i Norge, har fullføringen av en treårig lønnsreform for Statens kunststipend vært en av fem hovedprioriteringer for statsbudsjettet. Billedkunstnerne ligger stadig nederst på inntektsstatistikken, og er den kunstnergruppen som har hatt lavest bevilgningsvekst de siste tiårene. For kunstnerne som yrkesgruppe skaper det i beste fall uforutsigbare rammer. I et samfunnsperspektiv svekker det kunstnerisk utvikling og nyskapning på sikt.

Regjeringen går imot egen politikk om maktspredning

Stikk i strid med regjeringens ønske om maktspredning i kulturpolitikken, og et samlet kunstfelts høringsuttalelser, foreslås nå mer makt overført fra kunstnerorganisasjonene til Kulturrådet. Endringene som varsles i proposisjonen, innebærer at Utvalget for statens kunstnerstipend nå skal foreta både kvotefordeling og oppnevning av stipendkomiteer. I dag skjer både oppnevning og innstilling i kunstnerorganisasjonene.

– Det er alvorlig og skuffende at de ikke har lyttet til innspillene om maktspredning fra et samlet kunstnernettverk, sier Tørdal.  

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14