Per Hess tildelt Rune Brynestads minnestipend

Portrett Per Hess 292x300 

 – Jeg er både dypt rørt og beæret. Dette er en tildeling stipendkomiteen gjør på fritt og selvstendig grunnlag. Det er ikke mulig å søke dette stipendet og jeg opplever at jeg tildeles en kunstpris – Norges største kunstpris for billedkunstnere, sier Per Hess.

Under et lukket arrangement i regi av Norske Billedkunstnere 27. juni ble han offisielt mottaker av stipendet som har en utbetaling på 400 000 kroner.

– Jeg opplever at jeg har blitt sett. Både mitt engasjement for kunst, kunstnere og samfunn, og min aktivitet som kunstner. Jeg er ikke uberørt av stipendiets størrelse. Det er første gang i mitt liv at en så stor sum har rast inn på min konto, som en jackpot fra himmelen. Jeg er en fattig gutt fra Kongsberg, og har underveis kjent på kroppen hva selv små summer kan bety og hva de krever av innsats. Beskjedne krav gir handlingsfrihet – en egenskap som har vært god for meg i mitt arbeid som kunstner, sier han.

Per Hess har sin utdanningsbakgrunn blant annet fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Kunstakademiet i Oslo. I løpet av et langt kunstnerskap har han vist evne til stadig fornying – fra det tradisjonelle maleriet han har beveget seg over til mer eksperimentelle installasjoner. I år stiller han ut på den prestisjetunge Venezia-biennalen.

Rune Brynestads Minnestipend er Norges mest høythengende stipend for kunstnere, og deles hvert år ut til en som har utmerket seg med et eksepsjonelt kunstnerskap. Det er opprettet av Billedkunstnernes Vederlagsfond til minne om Rune Brynestads (1935–1983) innsats for å virkeliggjøre fondet, og innstilles av Norske Billedkunstneres stipendkomité.

– Per Hess sier selv at han utvikler  prosjektene grundig og i detalj  før realisering, men ved ferdigsstillelse, slik jeg har forstått det, vil han med sitt nyfikne hjerte alltid og på ny, med intuisjon og erfaring som  utgangspunkt, spille ball med den empiriske forståelsen av verden.  Intuisjon og empiri – nær beslektede – men allikevel forskjellige mekanismer i sivilisasjonsutviklingen. Og det er noe vi alle kan se fram til, – nye prosjekter signert Per Hess - en systematiker med et søkende sinnelag, sa komitéleder Arvid Pettersen i sin tale på Kunstnernes Hus. 

Siden opprettelsen i 1987 har stipendet blitt tildelt en rekke fremtredende og folkekjære kunstnere, blant andre Bente Sætrang (2016), Hanne Borchgrevink (2015), Elisabeth Haarr (2014) og Morten Krohg (2012).

Kunstnerøkonomien utfordres i årets statsbudsjett

Norske Billedkunstnere har lenge jobbet for å få på plass en bedring av kunstnerøkonomien generelt og utstillingsøkonomien spesielt. Årets budsjettforslag imøtekommer ingen av våre fremsatte forslag. Det er tydelig at regjeringen nå satser tungt på næring og entreprenørskap. At kulturdepartementet i 2017 vil gi midler direkte til Innovasjon Norge er oppsiktsvekkende, da disse tradisjonelt mottar sine midler fra andre departement. Satsingen på det foreslåtte Kreativt Norge støtter også opp under entreprenørtanken i kulturnæringene. NBK er positive til alle satsinger som kan bidra til å styrke kunstnerøkonomien, men mener det er synd om nyetableringer går på bekostning av allerede velfungerende og solide ordninger.

Vi mener at de fremlagte forslag i stor grad bidrar til å styrke næringene omkring kunstproduksjonen, men ikke selve produksjonsleddet, som er kunstnerne selv, sier daglig leder i NBK Mari Aarre.

– Det er særlig skuffende at den påbegynte treårige lønnsreformen for arbeidsstipend ikke ble videreført, men stopper opp etter kun ett år. Lønnsreformen har bred støtte i Stortinget, og det er derfor overraskende at regjeringen ikke prioriterer en videreføring. Dette blir en viktig sak for NBK å kjempe for i budsjettforhandlingene.

NBK registrerer at midlene i Norsk Kulturfond fryses, noe som vil føre til mindre aktivitet og utvikling i det frie feltet. Dette er et negativt signal til det norske kunstlivet, både institusjoner, kunstnerne og i siste instans for publikum.

NBK er også skuffet over at UKS´ foreslåtte kunstnerassistentordning ikke blir iverksatt. Kunstnerassistentordningen vil kunne bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, føre til økt profesjonalisering og produksjonsmuligheter, samt bidra til å styrke inntektsmulighetene for begge parter. NBK erfarer at det er stor støtte for forslaget i Stortinget, og håper at også denne vil tas med i endelig Statsbudsjett.

NBK er imidlertid glade over økningen til OCA og Norwegian Arts Abroad, og anerkjennelsen av internasjonal kunstsatsing. UDs kulturmidler ble kuttet med 20 millioner i 2014, og dette har fått store negative konsekvenser for norsk kunsteksport. 

Mari.jpg

Daglig leder Mari Aarre 

Meldingen Kultur-Norge har ventet på

For første gang på 14 år, etter orde fra Norsk Kulturråd, kan kulturministster Linda Hofstad Helleland (H) nå melde om at regjeringen skal lage ny kulturmelding.

Det har skjedd mye på kulturfeltet siden 2003, og kulturministeren ønsker å utforme fremtidens nasjonale kulturpolitikk. Hun mener det er stort behov for en debatt om hvorfor kulturen er viktig, og hvorfor det er riktig å bruke så mye av fellesskapets midler til kultur til folket.

Fire felt forklarer viktigheten av en ny kultumelding: et flerkulturelt Norge i stadig utvikling, statens rolle som vil endre seg- det må i den sammenheng diskuteres hva som skal være nasjonalt og hva som skal tilhøre lokale myndigheter og regioner. Kulturministeren poengterer hvordan kulturbruken stadig blir mer digital, at nordmenn ligger i verdenstoppen når det gjelder digital kulturbruk. Hun forklarer også viktigheten på fokuset på kultur som næring fremover. 

Kunstnerforsikringen – ny medlemsfordel

Som medlem kan du nå tegne forsikring for deg og din familie til svært gode priser og vilkår.

Den nye forsikringsordningen har skreddersydde løsninger for våre medlemmer. Det er fremforhandlet egne, gunstige medlemspriser på viktige forsikringer for deg og din familie – slik som reiseforsikring, innboforsikring og personforsikringer.Driver du egen næringsvirksomhet, får du også gode priser på blant annet yrkesskade og sykeavbrudd.

Som medlem i NBK får du i tillegg rabatt fra Tryg på ytterlige forsikringer som bil, hus, båt og hytte, men også på næringsdekninger som for eksempel atelierforsikring. Mange vil kunne spare store summer i årlig forsikringspremie.

Ta kontakt for å finne den beste forsikringsløsningen for deg!

Les mer: www.kunstnerforsikringen.no

Tlf: 23113316 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hilde Tørdal gjenvalgt som styreleder i NBK

Norske Billedkunstneres nye sentralstyre:Geir Egil Bergjord, Sigfrid Hernes, styreleder Hilde Tørdal, Ruben Steinum, Ida Madsen Følling, Erik Friis Reitan og Runa Carlsen (sistnevnte var ikke tilstede da bildet ble tatt). 

På Norske Billedkunstneres 14. ordinære landsmøte – gjennomført i Oslo 15.-16. juni – ga delegatene Hilde Tørdal fornyet tillit i to nye år.

­– Jeg gleder meg veldig til å fortsette samarbeidet med daglig leder Mari Aarre, og til etableringen av kunstnerforsikringen som ny medlemsfordel, sier Tørdal.

– Nå har NBK 12 punkter i det nye handlingsprogrammet; vi skal blant annet jobbe for å innfri siste del av treårig lønnsreform for kunstnerstipendene, for estetiske fag i skolen, økt bruk av kunst i det offentlige rom og innkjøp av samtidskunst. Jeg gleder meg også til å samarbeide med det nyvalgte styret – her er det mye bra kompetanse, sier Tørdal.

Leder i Unge Kunstneres samfund (UKS), Ruben Steinum, fortsetter som styremedlem i NBK, mens Geir Egil Bergjord, Sigfrid Hernes, Ida Madsen Følling, Erik Friis Reitan og Runa Carlsen ble valgt inn som nye medlemmer.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14