Landsforeningen Norske Malere (LNM)

(1968) ivaretar malernes interesser i Norge og driver formidling. Foreningen ble dannet for å slåss for materielle krav og tilegne seg større innflytelse over egen situasjon og større slagkraft. Formålet var å gi medlemmene en sterk følelse av tilhørighet.

I galleriet vises maleri i hele sin bredde med video, installasjon m m.

www.lnm.no

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14