Lov om visningsvederlag

Lov om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v. (Visningsvederlaget) 1993

For offentlig visning av eksemplarer i offentlig eie av verk av billedkunst og kunsthåndverk og fotografiske verk, skal det ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Det samme gjelder for offentlig visning av slike eksemplarer som er eid av institusjoner som mottar støtte fra det offentlige. Staten skal kompensere for den gratis bruk publikum gjør av kunstverk som er plassert i og utenfor offentlig bygg og museer.

Visningsvederlaget billedkunstnere mottar, utbetales til Billedkunstnernes Vederlagsfond. Billedkunstnernes stipendkomité tildeler stipend fra fondet til profesjonelle billedkunstnere.

www.lovdata.no

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14