Følgerett (Droit de suite)

Følgerett Når kunstverk blir videresolgt har opphavsmannen rett til vederlag.

Denne vederlagsretten kalles følgerett. Formålet med følgeretten er å sikre at kunstnerne får ta del i sine verks verdiøkning i kunstmarkedet. Vederlaget fastsettes som en prosentandel av salgssummen og utbetales til den enkelte kunstner som har fått sitt verk videresolgt.

Med videresalg menes ethvert salg som finner sted etter at verket er solgt for første gang.

BONO er godkjent av Kulturdepartementet som eneste innkrevings- og fordelingsorganisasjon for følgeretten og utfører dette på vegne av alle norske og utenlandske kunstnere som er omfattet av følgeretten.

BONO har samordnet innkreving av følgerettsvederlag med 5 %-avgiften på offentlig omsetning av kunst som administreres av BKH. Samordningen har fått fellesbetegnelsen Kunstavgiften og består av en følgerettsdel og en avgiftsdel. På Kunstavgiftens nettsider finner du praktisk informasjon om beregning, rapportering og betaling.

Aktuelle linker:

Kunstavgiften www.kunstavgiften.no

BONO www.bono.no

BKH www.kunst.no/kunstavgift

 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14