Bibliotekvederlagsloven

Lov om bibliotekvederlag 1987

Opphavsmenn til verk som disponeres til utlån i offentlige bibliotek, skal ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Ordningen er ment å stimulere til økt produksjon av bøker med mere. Vederlaget ytes kollektivt, og utbetales til slike fond som forvaltes av de aktuelle opphavsmannsorganisasjoner.

Vederlaget beregnes etter en sats for hver utlånsenhet. For bøker er utlånsenheten ett bind. Ved beregning av antallet utlånsenheter legges til grunn de verk som er utgitt i Norge og som disponeres til utlån ved offentlig bibliotek.

Norsk Illustrasjonsfond www.tegnerforbundet.no og Norske Grafikeres Fond www.norske-grafikere.no mottar vederlag.

www.lovdata.no

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14