Kulturloven

Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet (Kulturloven) 2007

 

Loven har til formål å fastlegge offentlige styresmakters ansvar for å fremme og legge til rette for et brett spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Kulturvirksomhet er definert i loven som:

a. skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunst og andre kulturuttrykk,
b. verne om, fremme innsikt i, og videreføre kulturarv,
c. delta i kulturaktivitet,
d. å utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse.

www.lovdata.no

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14