NBK

 

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2900 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.
Dersom du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkermotoren.

 

Utstillingsvederlag

- avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene -

Avtale om utstillingsvederlag for framvisning av billedkunst, kunsthåndverk og fotografisk kunst som er kunstnerens eie (individuelt vederlag) mellom staten på den ene siden og Forbundet Frie Fotografer, Landsforeningen Norske Malere, Norges Fotografforbund, Norsk Billedhoggerforening, Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Tegnerforbundet på den andre siden.

I avtalen forplikter staten seg til å betale kunstneren utstillingsvederlag for kunst i eget eie på utstillinger i statseide eller statsstøttede institusjoner. Det er en leieavtale som bygger på kunstnernes eiendomsrett. Vederlaget betales av de enkelte institusjoner til kunstnerne. Dersom kravet ikke blir utbetalt, bør kunstneren sende et krav med henvisning til avtalen. Blir det fortsatt ikke utbetalt, må advokat kontaktes. Utstillingsvederlaget består av tre deler:

1. Godtgjøring for framvisning av verk.

    For 2016 er satsen kr 263,-

2. Kompensasjon for at kunstneren selv ikke kan disponere verket.

    For 2016 er satsen kr 281,-

3. En verdiavhengig del på 1,5 % av verkets verdi over kr 2000,-

Vederlaget betales i månedlige rater men med en minstesats på to måneder. Etter fem måneder reduseres de månedlige satsene til 50 % og etter tolv måneder til 10 %.

Utstillingsvederlag - avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14