Utstillingsvederlag – avtale mellom kunstnerorganisasjonene og staten

Avtale om utstillingsvederlag for framvisning av billedkunst, kunsthåndverk og fotografisk kunst som er kunstnerens eie (individuelt vederlag) er en avtale mellom staten på den ene siden og Forbundet Frie Fotografer, Landsforeningen Norske Malere, Norges Fotografforbund, Norsk Billedhoggerforening, Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Tegnerforbundet på den andre siden.

I avtalen forplikter staten seg til å betale kunstneren utstillingsvederlag for kunst i eget eie på utstillinger i statseide eller statsstøttede institusjoner. Det er en leieavtale som bygger på kunstnernes eiendomsrett. Vederlaget betales av de enkelte institusjoner til kunstnerne. Dersom kravet ikke blir utbetalt, bør kunstneren sende et krav med henvisning til avtalen. Blir det fortsatt ikke utbetalt, må advokat kontaktes. 

Det er en forutsetning at det innen den gitte bevilgning blir betalt frakttilskudd og utstillingsvederlag etter gjeldende satser, og at man for øvrig overholder bestemmelsene i gjeldende avtale om utstillingsvederlag.

Satsene i perioden 1. januar - 31. desember 2017 er: del 1: kr 269,- og del 2: kr 287,-.

(Satsene i perioden 1. januar - 31. desember 2016 var 263 kroner for del 1 og 281 kroner for del 2.)

Utstillingsvederlag - avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14