Handlingsprogram 2011-2013

BILLEDKUNST OG SAMFUNN

Initiere en ordning som fremmer samarbeid mellom kunst og næringsliv

 

KUNSTNERØKONOMI/LEVEKÅR

Arbeide for en fradragsordning for billedkunstnerne

Utarbeide en ressursside for billedkunstnerne

Arbeide for en bedring av utstillingsøkonomien (honorarordninger) for billedkunstnere

Arbeide for et etterutdanningsprogram for billedkunstnerne

Arbeide for en fondsløsning for pensjonsordning

 

ORGANISASJON

Styrke grunnorganisasjonene og få gjennomslag for vår politikk på kommunal og fylkeskommunalt nivå.

Gjennomgå NBK som organisasjon, og foreta nødvendige vedtektsendringer.

 

NBK skal jobbe for å synliggjøre sitt fagpolitiske arbeid for medlemmene, herunder pågående arbeid, strategiplan og delmål.

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14