Hva er NBK?

 


Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2700 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.
Dersom du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkermotoren.

 

Høstutstillingen – Statens kunstutstilling

www.hostutstillingen.no                                                     logo hu

Høstutstillingen ble avholdt første gang i 1882 og er Statens Kunstutstilling. NBK er ansvarlig for driften av utstillingen som hvert år avholdes på Kunstnernes Hus i Oslo.

Målsettingen for Høstutstillingen er på grunnlag av innsendte arbeider, å lage en bred representativ utstilling som gir uttrykk for et tverrsnitt av norsk samtidskunst. NBK ønsker å opprettholde og videreutvikle Høstutstillingens brede appell og enestående status hos publikum.

Den Nasjonale Jury (DNJ) er NBKs jury og har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

DNJ utfører også andre juryeringsoppgaver som pålegges den av landsmøtet eller sentralstyret.

DNJ velges for 2 år gjennom uravstemning blant NBKs medlemmer. Juryen består av 6 medlemmer som velges inn som representanter for hvert sitt fagfelt. Medlemmene arbeider tverrfaglig og utfører sine oppgaver uavhengig av øvrige organer i NBK.