NBK

 

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2900 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.
Dersom du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkermotoren.

 

Stipendutstillingen 2016

 • Elin Andreassen - Cambodian Caol on Rhine River
  Elin Andreassen - Cambodian Caol on Rhine River
 • Sæterdal -Mothership
  Sæterdal -Mothership
 • Kine Lillestrøm - Longing for lasting (consider fragment)
  Kine Lillestrøm - Longing for lasting (consider fragment)
 • Stian Ådlandsvik - Such a panic, such an inexplicable shock was produced #1
  Stian Ådlandsvik - Such a panic, such an inexplicable shock was produced #1
 • Hedvig Thorkildsen - When you have a destination in mind
  Hedvig Thorkildsen - When you have a destination in mind
 • Sveinung Rudjord Unneland - Diagonal / u.t
  Sveinung Rudjord Unneland - Diagonal / u.t
 • Idun Baltzersen - Jenter og Hunder
  Idun Baltzersen - Jenter og Hunder
 • William Nicolaysen - Early Sunday Morning
  William Nicolaysen - Early Sunday Morning
 • Christiane Lieungh - The Future of Well-being
  Christiane Lieungh - The Future of Well-being
 • Stein Erik Wouthi - det altseende øye
  Stein Erik Wouthi - det altseende øye
 • Anna Ihle - Arbeidsflyt
  Anna Ihle - Arbeidsflyt
 • Sif Ankergaard - Archipelago
  Sif Ankergaard - Archipelago

Høstutstillingen – Statens kunstutstilling

www.hostutstillingen.no                                                     logo hu

Høstutstillingen ble avholdt første gang i 1882 og er Statens Kunstutstilling. NBK er ansvarlig for driften av utstillingen som hvert år avholdes på Kunstnernes Hus i Oslo.

Målsettingen for Høstutstillingen er på grunnlag av innsendte arbeider, å lage en bred representativ utstilling som gir uttrykk for et tverrsnitt av norsk samtidskunst. NBK ønsker å opprettholde og videreutvikle Høstutstillingens brede appell og enestående status hos publikum.

Den Nasjonale Jury (DNJ) er NBKs jury og har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

DNJ utfører også andre juryeringsoppgaver som pålegges den av landsmøtet eller sentralstyret.

DNJ velges for 2 år gjennom uravstemning blant NBKs medlemmer. Juryen består av 6 medlemmer som velges inn som representanter for hvert sitt fagfelt. Medlemmene arbeider tverrfaglig og utfører sine oppgaver uavhengig av øvrige organer i NBK.

 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14