Kunstavgiftsloven

Lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m. (Kunstavgiftsloven) ble opprettet i 1948 og er i dag regnet til 5 prosent. På www.kunstavgiften.no finnes de nødvendige opplysninger om den samordnede innbetalingen av avgiften.

Loven om kunstavgift kan leses i sin helhet på:
Lovdata // Kunstavgiftsloven
 
contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14