Den Kulturelle Skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

 Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program. Det er stor variasjon i hvordan skolesekken organiseres på regionalt og lokalt nivå.

Les mer her: Den Kulturelle Skolesekken

Seanse

Seanse, senter for kunstproduksjon, ved Høgskolen i Volda har gjennom årene hatt over hundre kunstproduksjoner for barn og unge inne til veiledning og utvikling. De har tilgang til bred kompetanse innen kunstfag, og prosjekt i alle kategorier.

Seanse tilbyr kunstneropphold for kunstnere innen alle sjangre, som produserer for barn og unge. Tilbud om kunstneropphold i august. Søknadsinformasjon og -frist legges ut på Seanses hjemmeside.www.seanse.no

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14