Hva er NBK?

 


Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2900 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.
Dersom du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkermotoren.

 

Stipendutstillingen 2015

 • Hanne Borchgrevink - Blå vegg II
  Hanne Borchgrevink - Blå vegg II
 • Agnes Btffn (Braastad-Tiffon) - 'Burq@' - Abtffn©
  Agnes Btffn (Braastad-Tiffon) - 'Burq@' - Abtffn©
 • Linn Hoseth - Pleasure of the day
  Linn Hoseth - Pleasure of the day
 • Tove Kommedal - EKHO
  Tove Kommedal - EKHO
 • Apichaya Wanthiang - Without Waiting for her Reply, 2014
  Apichaya Wanthiang - Without Waiting for her Reply, 2014
 • Selma Lillefjære - I need some space (3)
  Selma Lillefjære - I need some space (3)
 • Mathijs van Geest - Brotherly impressions
  Mathijs van Geest - Brotherly impressions
 • Cathrine Ruud - Along A Certain Path no. 4
  Cathrine Ruud - Along A Certain Path no. 4
 • Bjørn-Henrik Lybeck - Copper Plates
  Bjørn-Henrik Lybeck - Copper Plates
 • Sarah Jost - Hemma i en främmande skog
  Sarah Jost - Hemma i en främmande skog
 • Rosamunde Dora Brüsch - The Great Dissappearing Act
  Rosamunde Dora Brüsch - The Great Dissappearing Act
 • Jiska Huizing - Atlas of Bergen
  Jiska Huizing - Atlas of Bergen

Utstillingen viser verk av kunstnere som ble tildelt stipend gjennom NBKs stipendkomité. Utstillingen er frivillig og 141 kunstnere har lastet opp ett verk hver.

Retningslinjer for Billedkunstnernes Vederlagsfond, Prosjektstøtte

 

Formål og tildelingsbetingelser

 

1. Prosjektstøtten har til formål å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre målrettede og tidsavgrensende planer på billedkunstområdet, heretter kalt prosjekt.

2. Støtten skal først og fremst gå til prosjekter som vil utprøve nye uttrykksområder innenfor billedkunstområdet. Støtte kan også gis til fordypning innen de tradisjonelle fagområdene, når det gjennom den skriftlige søknaden kan vurderes som sannsynlig at prosjektet vil bidra til kunstnerisk utvikling, og utvikling av billedkunstområdet generelt.

Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet kan gjennomføres og formidles gjennom tradisjonelle utstillinger, utsmykninger og lignende. Det er heller ikke til hinder for støtte at prosjektet har tilknytning til andre kunstformer eller at det støttes fra andre institusjoner / fond.

3. Ordningen er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt. Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner faller utenfor ordningen.

Som profesjonell billedkunstner regnes de som fyller kravene til å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap er ikke noe krav. Studenter kan ikke søke, heller ikke medlemmer av billedkunstnernes stipendkomité. Søknaden er personlig og organisasjoner kan ikke søke.

 

Utskriftsvennlig versjon av retningslinjer og veiledning finner du her.

 

Tilbake til siden for prosjektstøtte.

contakt bttn blck

1988 Visningsvederlag for første gang til utbetaling.

Både Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO) og Billedkunstfaglig Sentralorganisasjon (BKS) oppløses.

Les mer...

Vi har 47 gjester og ingen medlemmer på besøk.