Lønnstager og selvstendig næringsdrivende

Det er forskjell på størrelsen på ett honorar i næring og den lønnen som er satt til en lønnstaker. Satsene for en selvstendig næringsdrivende er høyere, fordi en selvstendig næringsdrivende ikke får dekket utgifter til kontor eller atelier, feriepenger, forsikringer eller arbeidstakerrettigheter. Selvstendig næringsdrivende har ikke rett på sykepenger de første 17 dagene. Deretter dekkes kun 65%.

Skatteetaten sine veiledningssider finner du her og deres brosjyre "Arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende" finner du her. Der får du svar på spørsmål om sykepenger, rettigheter og plikter som selvstendig næringsdrivende og oversikt over viktige bestemmelser.

Næringsoppgave for billedkunstnere finner du her.

Personinntektskjema for enkeltpersonforetak finner du her.  

"Kunstnere og skatt"

Otto Risangers Ebok "Kunstnere og skatt: Fradragsmuligheter" gir en full  gjennomgang  av skatt og fradragsmuligheter. Boken er primært skrevet for personer som driver kunstnerisk virksomhet, men også for andre grupper med næringsinntekt eller kombinasjonen lønn og næring. Oppdatert utgave fra 2016 kan kjøpes som ebok på Adekvat. 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14