NBK

 

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2900 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.
Dersom du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkermotoren.

 

Stipendutstillingen 2016

 • Sif Ankergaard - Archipelago
  Sif Ankergaard - Archipelago
 • Sæterdal -Mothership
  Sæterdal -Mothership
 • Sveinung Rudjord Unneland - Diagonal / u.t
  Sveinung Rudjord Unneland - Diagonal / u.t
 • Stein Erik Wouthi - det altseende øye
  Stein Erik Wouthi - det altseende øye
 • William Nicolaysen - Early Sunday Morning
  William Nicolaysen - Early Sunday Morning
 • Kent Fonn Skåre - Push/Pull
  Kent Fonn Skåre - Push/Pull
 • Stian Ådlandsvik - Such a panic, such an inexplicable shock was produced #1
  Stian Ådlandsvik - Such a panic, such an inexplicable shock was produced #1
 • Hanne Lillee - uten tittel
  Hanne Lillee - uten tittel
 • Anna Ihle - Arbeidsflyt
  Anna Ihle - Arbeidsflyt
 • Christiane Lieungh - The Future of Well-being
  Christiane Lieungh - The Future of Well-being
 • Hedvig Thorkildsen - When you have a destination in mind
  Hedvig Thorkildsen - When you have a destination in mind
 • Janine Magelssen - svart kvadrat # III - 2015
  Janine Magelssen - svart kvadrat # III - 2015

Følgerett (Droit de suite)

Følgerett Når kunstverk blir videresolgt har opphavsmannen rett til vederlag.

Denne vederlagsretten kalles følgerett. Formålet med følgeretten er å sikre at kunstnerne får ta del i sine verks verdiøkning i kunstmarkedet. Vederlaget fastsettes som en prosentandel av salgssummen og utbetales til den enkelte kunstner som har fått sitt verk videresolgt.

Med videresalg menes ethvert salg som finner sted etter at verket er solgt for første gang.

BONO er godkjent av Kulturdepartementet som eneste innkrevings- og fordelingsorganisasjon for følgeretten og utfører dette på vegne av alle norske og utenlandske kunstnere som er omfattet av følgeretten.

BONO har samordnet innkreving av følgerettsvederlag med 5 %-avgiften på offentlig omsetning av kunst som administreres av BKH. Samordningen har fått fellesbetegnelsen Kunstavgiften og består av en følgerettsdel og en avgiftsdel. På Kunstavgiftens nettsider finner du praktisk informasjon om beregning, rapportering og betaling.

Aktuelle linker:

Kunstavgiften www.kunstavgiften.no

BONO www.bono.no

BKH www.kunst.no/kunstavgift

 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14