Organisasjoner der NBK er medlem

Norwaco

Norwaco ble stiftet i 1983 og er en opphavsrettsorganisasjon. Selskapet forvalter rettigheter til åndsverk, prestasjoner og produksjoner som norske og utenlandske rettighetshavere står bak, og gir brukere mulighet til å klarere rettighetene på en enkel og sikker måte. Vederlagsinntektene går tilbake til rettighetshaverne og bidrar til et bærekraftig kulturliv. Norwaco eies av sine 35 medlemsorganisasjoner for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter – til sammen rundt 65 000 individuelle rettighetshavere. Billedkunstnernes andel overføres til Billedkunstnernes Vederlagsfond.

www.norwaco.no

Kopinor

Kopinor er et interesseorgan for organisasjoner som representerer rettighetshavere til åndsverk m.v. Kopinors formål er å sikre de økonomiske og ideelle rettigheter til opphavsmenn og andre rettighetshavere gjennom å forvalte rettigheter på ikke-eksklusivt grunnlag der det er umulig eller uhensiktsmessig for rettighetshaverne å forvalte dem selv. Kopinor har som sådan ikke økonomiske formål. Billedkunstnernes andel overføres til Billedkunstnernes Vederlagsfond.

www.kopinor.no

International Artists Association (IAA)

IAA er en internasjonal billedkunstnerorganisasjon som ble stiftet i 1954 etter initiativ av Unesco, og er en av flere interesseorganisasjoner innenfor kunstfeltet. IAA er en Non Governmental Organization (NGO). I tillegg til å være billedkunstnernes faglige interesseorganisasjon, skal IAA fungere som rådgiver for Unesco. En viktig oppgave har vært det langsiktige arbeidet med internasjonale avtaler som opphavsrett og tollregler.

IAA har over 80 medlemsland. Øverste organ i IAA er generalforsamlingen som samles hvert 3. år. Til generalforsamlingen er det knyttet en kongress som tar opp et faglig tema. Styret (eksekutivkomiteen) består av 13 billedkunstnere fra hele verden som møtes to ganger i året. Den norske IAA-komiteen kan ha tre medlemmer oppnevnt av styret i NBK.

www.iaa.unesco.org

Billedkunstnere Norden (BiN)
BiN er et samarbeidsorgan mellom de nordiske billedkunstnerorganisasjonene. En viktig oppgave for BiN er å utveksle informasjon. Sekretariatfunksjonen går på omgang og vervet følger styreleder i NBK. Det er for tiden lite aktivitet i organisasjonen og ingen webside er opprettet.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14