Innspill til statsbudsjettet 2017

NBKs innspill til statsbudsjettet 2017 er utarbeidet i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer, Samisk Kunstnerforbund og Norske Kunsthåndverkere. 

Sammen fremmer vi fire hovedkrav til budsjettet:
1. Videreføre treårig lønnsreform for stipendene (2. år)
2. Evaluere og videreføre reformen for utstillingshonorar 
3. Styrke regionale og kunstnerstyrte arenaer for bedre kunstnerøkonomi
4. Innføre ny kunstnerassistentordning i Norsk kulturråd

Les hele innspillet til Kulturdepartementet her

_____________________________________________________________________

Innspill til statsbudsjettet 2016

Felles prioriteringer for til statsbudsjettet  fra Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer og Samisk Kunstnerforbund

Les innspillet her.

Utredning om kunstnerøkonomien: «Kunstens autonomi og kunstens økonomi»

Norske Billedkunstnere har ventet i spenning på denne svært viktige rapporten, som tar for seg sentrale spørsmål omkring kunstnerøkonomien. Vigdis Moe Skarstein har ledet arbeidet, godt hjulpet av Michelle Tidsel. I går på Kunstnernes Hus fikk vi presentert resultatet.

av Hilde Tørdal

Les resten av teksten her. 

Les mer …

Statsbudsjettet 2015

Styreleder Hilde Tørdals leder i Billedkunst om stratsbudsjettet.

Hele pdf'en her.

bk 6-2014

Felles innspill til statsbudsjett 2015

Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS) ønsker med dette å komme med et felles innspill til prioriteringene på statsbudsjettet i 2015.
Med en grundig stortingsmelding for visuell kunst og tydelige anbefalinger i Kulturutredningen 2014 om å fokusere på kunstproduksjon samt gode signaler fra ny politisk ledelse, ligger nå alt til rette for en målrettet og markant styrking av det visuelle kunstfeltet i statsbudsjettet for 2015.

Les hele innspillet her.

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14