NBKs innspill til statsbudsjettet 2017

Denne uken, mandag 25. april, sendte NBK sitt innspill til statsbudsjettet for 2017 til Kulturdepartementet. Innspillet er utarbeidet i godt samarbeid med Forbundet Frie Fotografer, Samisk Kunstnerforbund og Norske Kunsthåndverkere. 

Sammen fremmer vi fire hovedkrav til budsjettet:
1. Videreføre treårig lønnsreform for stipendene (2. år)
2. Evaluere og videreføre reformen for utstillingshonorar 
3. Styrke regionale og kunstnerstyrte arenaer for bedre kunstnerøkonomi
4. Innføre ny kunstnerassistentordning i Norsk kulturråd

Les hele innspillet til Kulturdepartementet her

_____________________________________________________________________

Stor lønnsreform for stipendene!

logos                   Oslo, 23. november 2015
PRESSEMELDING FOR BUDSJETTAVTALEN FOR STATSBUDSJETTET 2016:
KUNSTNERNE JUBLER FOR HISTORISK LØNNSØKNING PÅ KUNSTNERSTIPENDENE

Les mer …

Internasjonal støtte til norske kunstneres kampsak!

Det internasjonale kunstnerorganisasjonen IAA (The International Association of Art) vedtok på sin generalforsamling 15-18 oktober, å støtte Norske Billedkunstneres kampanje #utstillingsavtalen for betaling for arbeid med utstillinger. IAA understreker betydningen av at alle kunstere får betalt for den jobben de gjør med utstillinger på utstillingssteder som mottar offentlig støtte. IAA gir sin støtte til alle kunstnerorganisasjoners kampanjer på gang i land som Island, Storbritannia, Sverige og Danmark og til nye land som ønsker å fokusere på utstillingsøkonomien og kunstnernes «lønn for arbeid".

www.utstillingsavtalen.no

 

Også som brev.

______________________________________________________________________

Kunstnerøkonomien styrkes for utstillingsaktivitet, men ikke for stipend

Pressemelding om statsbudsjettet 2016.

Norske Billedkunstnere har lenge jobbet for å få på plass en bedring av kunstnerøkonomien generelt og utstillingsøkonomien spesielt og dette er nå er tilgodesett på statsbudsjettet. Det er bra at politikerne nå endelig har oppfattet den alvorlige posisjonen norske billedkunstnere står i og vil starte arbeidet med å styrke den profesjonelle, skapende kunstnernes virket. Derimot er det skuffende at en lønnsreform for arbeidsstipend ikke har fått gehør, som generelt ville bedret kunstnerøkonomien for alle felt.

Les mer …

Apell for utstillingsavtalen

Styreleder Hilde Tørdal holdt apell på Arnedalsuka 15. august 2015. 

Les appellen her. 

Informasjon om NBK og valgkampanjen

Styret har vedtatt å igangsette en kampanje for å påvirke politikerne foran kommunevalget og har engasjert kulturbyrået Mesen til å organisere dette. Det arbeides for å opprette et samarbeid mellom styret, grunnorganisasjonene og Mesen.  

Les mer …

Innspill om åndsverkloven

fra BONO

INNSPILL TIL NY ÅNDSVERKLOV

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge SA) viser til Kulturdepartementets invitasjon til å sende inn innspill i forbindelse med den forestående revisjonen av åndsverkloven (åvl.), samt til nylig avholdt innspillsseminar der BONO som en av flere inviterte holdt innlegg. NBK støtter innspillet.

Les hele innspillet her. 

Høring om endring i kulturrådsloven

Norsk kulturråd

 

NBK har bidratt i felles høringssvar om endring i Kulturrådsloven gjennom Kunstnernettverket. Siden loven tar for seg norsk kunst- og kulturliv som helhet, ser vi denne gang ikke nødvendigheten av å levere inn noen tillegg for billedkunstfeltet spesielt. NBK ønsker derfor å stille seg bak Kunstnernettverkets innspill, som innledningsvis gir en overordnet kommentar til departementets foreslåtte lovendringer og videre kommenterer de enkelte forslag til endring av lovteksten. 

 

Les hele høringsvaret her. 

 

"Kunstens autonomi og kunstens økonomi"

Utredning om kunstnerøkonomi – høringssvar fra Norske billedkunstnere

Les mer …

Felles innspill til statsbudsjettet 2016

Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS) ønsker med dette å komme med felles prioriteringer til statsbudsjettet for 2016. 

Les innspillet her.

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14