Høring i Familie og kulturkomiteen

Styreleder Hilde Tørdal / NBK har sendt inn: Innspill til Statsbudsjettet 2015 - Høring 10. november 2014.

Kap. 320, 321 og 322

Norske Billedkunstnere er godt fornøyd med hovedinntrykket som er at regjeringens forslag utgjør en økning på14,2 % for visuell kunst.Dette begrunnes i anbefalingene som kom i Engerutvalgets rapport, om at både de frie kunstnerne uten institusjonell tilknytting og det visuelle kunstfeltet, ikke har hatt den samme veksten som de andre kunstfeltene gjennom Kulturløftet. Likevel ser vi at de store økningene har kommet påformål som ikke vil gi støtte de frie kunstnerne direkte, men gjennom en institusjonell tilnærming. Det gjelder forslag:  

Kapittel 320: Post 85 Gaveforsterkninger (30,330 mill kr.), Post 86 Talentutvikling (30 mill kr.) og Kap 322 Foreslått under Post 55 Arrangørstøtteordningen (8 mill. kr.)

Les hele innspillet her.

Statsbudsjettet 2015

Styreleder Hilde Tørdals leder i Billedkunst om stratsbudsjettet.

Hele pdf'en her.

bk 6-2014

Høring - gjennomgang av Norsk Kulturråd

Konklusjoner

- Norske Billedkunstnere ønsker at Norsk kulturråd rendyrker sin rolle som fordelingsorgan basert på utøvelse av kunstnerisk skjønn. Vi ønsker ikke en utvikling til et mer politisk organ. Armlengdes avstand er avstanden mellom politisk makt på den ene siden og autonome, frie kunstfaglige beslutninger fra fagpersoner på den andre siden.

Les mer …

Innspill om Kunstnerøkonomi

Norske Billedkunstnere (NBK) takker for muligheten til å komme med innspill både i dette dokumentet og gjennom møter med utredningsleder Vigdis Moe Skarstein og Michelle Tidsel.
Her har vi både hatt eget møte sammen med fagorganisasjonene for visuell kunst og vi har vært representert gjennom Kunstnernettverket. Vi håper også at dere har lagt merke til våre innspill i media, som har omhandlet spørsmål som går direkte inn i de aktuelle problemstillingene som utredningen har til hensikt å belyse.

Les mer …

Nyhetsbrev fra styreleder

Kjære grunnorganisasjoner og ledere

Jeg ønsker med dette å gi et innblikk i noe av det NBK og styret har foretatt seg den siste tiden. Det er store omveltninger i vente, med mindre fagorganisasjonene får gehør for sine synspunkter og styret har derfor hatt mange saker på dagsorden. Styret har i denne perioden også satt inn ekstra ressurser på styreleder i en periode, for å få til ambisjonen vi har, om å bedre kunstnerøkonomien ved utstillingsvirksomhet. Vi inviterer dere også til innspill om KOROs strategiplan og de to utredningene som angår vårt felt i aller høyeste grad. Merk den korte tidsfristen for utredningene.

Les mer …

Felles innspill til statsbudsjett 2015

Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS) ønsker med dette å komme med et felles innspill til prioriteringene på statsbudsjettet i 2015.
Med en grundig stortingsmelding for visuell kunst og tydelige anbefalinger i Kulturutredningen 2014 om å fokusere på kunstproduksjon samt gode signaler fra ny politisk ledelse, ligger nå alt til rette for en målrettet og markant styrking av det visuelle kunstfeltet i statsbudsjettet for 2015.

Les hele innspillet her.

Forslag om kartlegging av pengestrømmen i det visuelle kunstfeltet

Les brevet her.

Notat om utstillingshonorar til møte med politisk ledelse 27.03.14

Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere har med glede registrert at kulturminister Thorhild
Widvey i et innlegg i Dagbladet 23.11.2013 trekker frem utstillingshonoraret som et middel for å bedre inntektsgrunnlaget for de visuelle kunstnerne i Norge, samt at statssekretær Knut Olav Åmås har uttalt at utstillingshonoraret er et satsningsområde for regjeringen.

Les mer …