Underskriftskampanje

NBK har opprettet en underskriftskampanje som protesterer mot at stipend for etablert kunstnere og seniorstipend likevel ikke blir iverksatt i følge fremlagte statsbudsjett. Skriv under her.

 

Pressemelding for den nye regjeringens statsbudsjett

Det gikk som vi fryktet aller mest. Dette budsjettet er tuftet på en omvendt Robin Hood-politikk, ved å ta fra de fattige og gi til de rike!
Alle midlene i Post 74, 15 millioner frigjorte midler i 2014 som skulle gått til de nye 10-årige stipendene Etablerte- og Seniorstipend som vi allerede har søkt på i år, er fjernet med et pennestrøk av Høyre og Fremskrittspartiets regjering.


Dette rammer billedkunstnerne aller hardest fordi vi hadde flest hjemler i kvotefordelingen blant kunstnerne i denne posten, på bakgrunn av at vi ikke er ansatt i institusjonene vi stiller ut ved og gjennom forskningen påviselig har aller lavest inntjening fra vårt kunstneriske virke, på tross av høy kvalitet, aktivitet og langt utdanningsløp.


For oss er dette en katastrofe og en bitter arv fra Kulturløftet som skulle gi bedre vilkår for profesjonelle kunstnernes virke, der kvalitet, internasjonalisering, nytenking og innovasjon lå til grunn for satsingen. Vi er nødt til å finne fornuftige folk å samarbeide med for å stoppe dette som vil ramme den viktige verdien av kontinuitet i profesjonelle kunstnerskap, som ordningen særlig var myntet på. De 10-årige stipendene følger en tankegang om å ivareta et livsløps-aspekt ved stipendet, der man utfaser både GI og Stipendet for eldre fortjente kunstnere til fordel for dette. Nå begge deler borte og vi får håpe dette er politikk som kun Høyre og Frp stiller seg bak.
Det er et paradoks at den samme regjeringen ønsker å gi store økninger til et Kunnskapssenter og til forskning og utredning, når den ikke tar konsekvensene av den forskningens tall og fakta som allerede foreligger. Kunstnerne som leverer innholdet i institusjonene har ikke fulgt den økning vi har sett i resten av Kulturløftet, som har gått mye til bygg, drift og byråkrati. Billedkunstnerne posisjon svekkes ytterligere fordi vår økonomi ikke henger sammen med institusjonenes og følgelig da heller ikke styrkes ved økninger til dem. Det er derfor et kutt i stipendpotten rammer vårt felt aller hardest. Her svekkes grunnlaget for kvalitet i produksjonene og nyskapingen i feltet.


Nå er det bare å brette opp ermene og kjempe for å beholde det lille vi hadde i den store sammenhengen og få folk til å se hvilken ressurs de fjerner grunnlaget til.


Hilde Tørdal, Styreleder, NBK

Nominasjonsutvalgets forslag

på kandidater til stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury.

 

Les mer …

Oversikt over alle kandidater til stipendkomite og Den Nasjonale Jury

innsendt av grunnorganisasjoner og medlemmer.

Les mer …

Svar på Høring - endring i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Les mer …