Prosjektstøtte fra BKV høst 2012

Det var 318 søkere på prosjektstøtte høsten 2012 og 88 ble tildelt støtte. Hele støttebeløpet var på 3 millioner. I komiteen satt Gunnhild Bakke, Karen Skog og Elisabeth Mathisen.


Søker Tildelingsum Bosted Kort beskrivelse av prosjektet
Aalrust, Endre
30 000 Hamar Death in the Afternoon er arbeidstittelen på et planlagt videoarbeid som realiseres i løpet av 2013. Filmen blir 7 minutter og vise publikum på en tyrefektingsarena i Madrid som uten selv å være det bevisst blir filmens protagonister.
Aas, Marte 40 000 Oslo Film og fotoprosjektet "Modellen" består av en 16mm film og et antall fotografier som søker å utforske ulike kvinners rom fra ulike synsvinkler, og på forskjellige måter problematisere kroppen, rommet, representasjon og stereotypier.
Anda Dalmar, Line og Regine Osbakk 30 000 Stavanger Filmen Reverse history skildrer to kvinners forhold til sin avdøde far og deres kulturelle opphav.   Den fremstår som en dialog mellom søstrenes samtale og landskapet de har vokst opp i.
Andenæs, Morten 60 000 Oslo SKYLDFOLK, er et bokprosjekt med foto og 3 nye essays. Gjennom en løst formulert kapittelstruktur, og med utgpkt i de 3 rettsinstansene i Norge diskuteres skyld, ansvar og skyldfolk, altså familie. Den utgis i samarbeide med Teknisk Industri
Andorsen, Hilde og Anneke von der Fehr 30 000 Oslo Produksjon av et skilt i hvit neon-skrift med teksten: «du er penere i virkeligheten». Skiltet skal monteres på veggen på Åneby Stasjon (se vedl. invitasjon)og vil være dermed tilgjengelig for de reisende på Gjøvikbanen vinteren 2012-13.
Ask, Bård 50 000 Kongsberg Installasjonen i form av en heldekkende labyrint, hvor musikk, lys - og sceneeffekter skaper en suggererende oppbygging, mot et intenst klimaks i labyrintens midtpunkt.
Bennin, Andreas 40 000 Oslo Kan fotografiet dokumentere en reverserende prosess? Prosjektet Topography er del av det pågående prosjekt A Nation Restored, som undersøker motiver og konsekvenser av naturrestaureringen av forsvarets skytefelt på Dovre.Utstilling Fotogalleriet2013
Bergh, Kåre Magnus og Anders Dahl Monsen 30 000 Oslo "Daze of our lives" er en utstilling på NoPlace i Oslo med Anders Dahl Monsen og Kåre Magnus Bergh. Utstillingen viser arbeider som undersøker materialer de respektive kunstnerne har hentet fra egne liv. Monsen fra søvn og Bergh fra Tv og film.
Berntsen, Per 20 000 Tinn Kunstprosjekt basert på landskapet som binder Russland, Finland, Norge og Sverige sammen. Temaer som politikk, andre verdenskrig, og det samiske vil befinne seg like under overflaten, selv om bildene ikke direkte vil handle om disse tingene.
Bobrikova, Martinka 35 000 Oslo This project offers the possibility of using expired food in energy production. By means of a simple open hardware the energy acquired from fruit and vegetables is transformed through integrated circuits into audio-visual installations.
Book, Ingrid og Karina Hedén 80 000 Oslo Materialet til "Hotell 1987 - 2013" er hentet fra vårt arkiv av fotografier fra de hotell vi har overnattet på siden 1987. På hvert hotell et foto av et kunstverk på veggen, og et foto av utsikten fra hotellrommets vindu. Arkivet del av installasjon.
Bratlie, Sigbjørn 10 000 Oslo Støtte til deltakelse ved PolArt 2013. Mitt prosjekt vil bestå i et 2-ukers tokt med forskningsskip i Arktis, et tomåneders residency-opphold i Litauen, et énmåneds opphold i Tromsø, og munne ut i utstilling i Tromsø Kunstforening.
Buan, Ann Iren 20 000 Oslo Søknad om produksjonsstøtte til separatutstilling ved Akershus Kunstsenter.
Det vil også bli produsert en mindre publikasjon til utstillingen.
Buskov, Sigrid Marie 20 000 Oslo Jeg søker om støtte til separatutstilling på Kunstnerforbundet i perioden 10.01.13 - 03.02.13. Til utstillingen blir det produsere et helt nytt og stedsspesifikt verk, en skulpturinstallasjon som tar hele rommet i bruk.
Bøthun, Åsil 40 000 Fet Prosjektet består av en serie skulpturer og tegninger som skal vises ved 6 separatutstillinger og 2 gruppeutstillinger i løpet av 2013-14.
Calderon, Yamile 30 000 Oslo I started a project in Macao. I'm working with the city landscape. The architecture is an embodiment of the tension between communism and capitalism, the legal and illegal, the illusion of winning and disappointment of losing.
Djønne, Leander 50 000 Oslo Synopsis: Arbeidstittel: Transmutations
Utgangspunktet for filmen jeg søker støtte til, er et lengere studie jeg har gjort vedrørende byer i Europa, Russland og USA med visse sosiale og økonomiske likhetstrekk.Vedlagt sendes dvd m tre filmer.
Eckhoff, Wenche Kvalstad 30 000 Oslo Prosjektstøtte for utst. «Maximum Minimum» Kunstbanken Hedmark Kunstsenter Hamar, 19. 01.2013. Bilder, installasjoner og 3 dim. verk. Materialer: Div. MDF-plater, silketrykk, dyptrykk, kartong mm.
Eraker, Rune 50 000 Nesodden "Det Blinde Øye",en kunstutstilling i storformat svart/hvitt foto som åpner på Oslo Rådhus Galleri okt 2013. Prosjektets hovedidé er å skildre mennesker som først og hardest blir rammet av klimaendringene og globaliseringens bidrag til dette.
Eriksen, Audun 20 000 Ørland "Adopt a bird"   er et relasjonelt og delvis nettbaser prosjekt hvor brukere adopterer ville fugler og får oppdateringer om hvor de befinner seg. Prosjektet er aktivt og 25 adoptivforeldre er registrert på http://adoptabird.net
Evers, Frido 20 000 Oslo Solo exhibition at Galeri Maria Veie in Oslo. An installation including 7 lightbox sculptures, a large meditation octahedron and various other installation ellements
Falstad, Thomas 30 000 Oslo Jeg ønsker med dette å søke utstillingsstøtte til min separatutstilling ved Kristiansand Kunsthall i oktober 2013.
Frey, Andreas Max 30 000 Oslo Prosjektet undersøker visning av kunst i offentlig installerte vitrineskap gjennom historien. Målet er en publikasjon om ideer og føringer til å tenke kunst i offentlig rom før og nå, med ambisjonen å gjeninnføre «Byens Bilde» foran Stortinget.
Gomez, Egana Pedro 60 000 Oslo A project to create a sculpture of a dying horse that also whips itself. Related to the early history of automata, and as a comment on the technologies and temporalities of progress.
Gonsholt, Stine 20 000 Skien Prosjektet omhandler spørsmål knyttet til moderne migrasjon og samfunsutvikling. Billedmaterialet er hentet fra The Abidjan-Lagos Transport Corridor, veinettet som forbinder store deler av Vest-Afrikas handel og transport virksomhet.
Goodwin, Jeanett Ann 40 000 Oslo Prosjektmidler for å gjennomføre produksjonen av verket "Sceneteppe for Groruddalen". Dette skal være et drapert billedteppe på 400x800 cm som for en betrakter vil ligne en sammentrukket gardin med et til dels abstrahert fotografisk motiv.
Graff, Ane 20 000 Oslo Støtte til en soloutstilling med tittel 'Soft Outer Cover' ved Sørlandets Kunstmuseum 02.02 - 28.04.13.
Haga Kristensen, Steinar 60 000 Oslo Søknad om prosjektstøtte for utvikling av nye arbeider som spinner ut av min interesse for abstraksjonens historiske forandrings prosess som tegn og/eller som figur. Arbeidene skal først vises i en solo utstilling på Etablissement d'en Face Projects
Heinzerling, Yngve 20 000 Berlin Utstillingen Working Chair som skal finne sted på Rogaland Kunstsenter høsten 2013, kurateres av daglig leder ved kunstsenteret, Geir Haraldseth
Hermansen, Siri 40 000 Oslo "Chernobyl Mon Amour" and "Land of Freedom - Detroit", constitutes the exhibition "The economy of survival". Focusing on survival methods and adoption processes, the projects are investigating what have grown out of the two ruined societies.
Hess, Per 50 000 Oslo Prosjektstøtte til produksjon og bearbeiding av en serie på
12 nye 3- dimensjonale objekter som skal påføres fluoriscerende farge. Produksjon innebærer laserskjæring, sprøytelakkering og lasering.
Him-Jensen, Lisa 20 000 Bergen "Firstling Of An Ass" er en utstilling på Nord-Trøndelag Fylkesgalleri. Den vil bestå av tegning, maleri, pels og dikt. Den tar for seg mennesket som et mislykket dyr i en verden av gammeltestamentlig natur, kapitalistism og umettelig kontakthunger.
Hugin, Kaia 40 000 Oppegård «Motholic Mobbles in black, white and grey», separatutstillingen på Oslo Kunstforening vår 2013. Prosjektet bygger videre på kunstfilmserien «Motholic Mobbles, og utforsker mobbelens svarte, hvite og grå egenskaper.
Härenstam, Mattias 30 000 Oslo Arbeidstittel: Svart hull (rekonstruksjon)
Produksjon av video til separatutstilling på Tromsø Kunstforening.
Høgevold, Silje 10 000 Valle Soloutstilling på Galleri SALT (Saltarelli Salong), Møllergt 37.
Høiness, Hanna Amundsen 25 000 Oslo Støtte til å betale profesjonelle modeller i et aktmaleri-prosjekt.
Johannsson, Sveinn Fannar 20 000 Oslo Støtte til å utvikle et prosjekt i løpet av et seks ukers langt residencyopphold i Köln januar 2013. Arbeidene skal vises på en separatutstilling på det kunstnerdrevne galleriet Bruch & Dallas med åpning 18. Januar.
Johansson, Michael 30 000 Trondheim Gjennomføre en omfattende stedsspesifikk installasjon ved inngangen til Vigeland-museet, i forbindelse med separatutstilling mars 2013, som vil være synlig for forbipasserende hele døgnet.
Jomås, Pål 20 000 Skien Separatutstilling i Tromsø kunstforening med mitt verk "Stolen Vancouver Poster Series" og skulpturelt verk "There is something traditional about you, too".
Kamyab, Saman og Jon Eirik Kopperud 50 000 Oslo Prosjektet består i hovedsak av to novellefilmer som springer ut fra en felles tematisk ramme, samt en rekke supplerende videoarbeider. Prosjektet ser på relasjoner mellom materialisme og fremmedgjøring.
Kinnerød, Diana Ailin Kalmer 50 000 Oslo Startet Galleri 19, februar 2012 som et kunstprosjekt med varighet på 1 år, der drivet er å presentere ung samtidskunst, etablerte og uetablerte kunstnere i et lite lokale på     Nordstrand.
Kjetså, Jens Ivar 60 000 Arendal - ??¤?? $†?†€ -Chapter 1-4
A state of emergency, A revenge of something lost, An infected, open wound, leaking out the juices of process, A virus spreading undefined, and on command. En ukjent reise i 4 deler, pres. som en 4 delt video installasjon.
Kohler, Hans Georg 50 000 Oslo Sted: Kanonhallen i Oslo. Installasjon med videoprojeksjon og 5 bokser 2x2x2m, diverse objekter bestående av ulike materialer. Elektroakustisk samtidsmusikk av Risto holopainen. Installasjon/Performance: H. Brunstad og Hans-G. Kohler, varigh. 30 min
Konow, Lund Lotte 20 000 Oslo En omfattende utstilling i Lillehammer
Kunstmuseum juni-september 2013- Utstillingen er en markering av 100 års jubileumet for kvinners stemmerett i Norge.
Kristiansen, Lars-Andreas Tovey 20 000 Drammen Stedspesifikt prosjekt til separatutstillingen "Utopia Planitia" på Holodecks nye lokaler inne på NoPlace. Utstillingen vil ta form bl.a. gjennom en ombygging av inngangspartiet, visning av videoverket The Radiant City, samt en skulptur og foto.
Kruse, Janne 15 000 Oslo Gennemførelse af separat udstilling i Vindussalen på Kunstnerforbundet i Oslo fra 7. til 31. marts 2013 og til produktion af en mindre publikation til denne udstilling.
Kuhn, Karl Martin 30 000 Larvik Jeg ønsker å polere Larvikitoverflaten av en 40m² fjelltopp i den industrielle landskapet av et steinbrudd, slik at sin spill med lys er godt synlig for alle arbeidstakere og alle som kjøre langs fylkesveien 303 mellom Larvik og Sandefjord.
Laumann, Lars 20 000 Brønnøy Søknad om støtte til prosjektet Lundrom som skal vises på det nye visningstedet VI VII på Grønland, Oslo og på Kunst og Kaos i Brønnøysund
Linge, Elida Brenna og Andreas Siqueland 40 000 Nordal Ein residens i eit mobilt utandørsatelier på Linge, Møre og Romsdal over ein periode på to år, med avsluttande utstilling og publikasjon. Prosjektet handlar om kva forhold kunstnarar har til staden der dei bur og arbeider.
Lyche, Josefine 40 000 Oslo Soloutstilling på Galler i Christian Torp i nov 2012 titulert "Niemand bliebt hier". Tema er forflytning i tid og rom, okkultisme, sakral geometri og metafysikk i et forsøk på å omsette kosmiske teorier i gallerirommet.
Lønningdal, Ingrid 30 000 Oslo Prosjektet samler info om Bispegata 12 i Oslo, prod.lokale for kunstnere, musikere, arkitekter, håndverkere i 20 år. Nå oppløses fellesskapet, og prosjektet vil å se på hvordan produksjonen har foregått og hvilken betydning steder som dette har for byen.
Marsh, Dillan 20 000 Bergen The application is relating to the production and installation costs of a solo exhibition. I will deliver a show consisting of new work made specifically for the venue. The exhibition is curated by Randi Grov Berger and will be held at Entrée, Bergen.
Matte, Pierre Lionel 20 000 Oslo Utstlling IKM 2012: Video, tegning, foto og tekst; mitt forhold til norsk kulturtradisjon formet av min oppvekst i skjæringspunktet mellom norsk bygdekultur og nordfransk storbykultur. Bearbeiding av tidligere verk for Valdres Folkemuseum.
Medbøe, Elisabeth Tamuly 40 000 Oslo Prosjektet Human Roots med workshop og utstilling. Palestinske og norske kunstnere skal sammen produserer en større tekstilskulptur under pågående dialog om fortolkning av begrepet Human Roots i et eksistensielt, historisk og samfunnsmessig perspektiv.
Moldvær, Marius og Hedvig Biong 20 000 Aurland Prosjektet reflekterer rundt begrepene tid og rom, vår opplevelse av det å være en del av noe, men samtidig at vi ikke er det: Stedene vi aldri får se og steder vi likevel kan få en ide om gjennom den andres beretninger
Nicolaisen, Terje 20 000 Oslo Arb.Tittel: HUKKALAINEN. Vinyl LP som skal gies ut av Tidens Krav i høst. Har mottat støtte (20 000) tidligere, men har underbudsjettert kraftig. Søker om tilleggstøtte til prosjektet, som er beskrevet nærmere i vedlegg
Norment, Camille 20 000 Oslo This project will commission and produce an experimental sound work for live performance in the Henie Onstad Kunstsenter sculpture garden which will dynamically spatialize the audio around the garden and audience in real time.
Nygård, Randi 30 000 Kvinnherad Separatutstilling på Akershus Kunstsenter i januar 2013.
Verka vil vera i papir, tre og speglar, og dei skal handla om natur, material og former i forhald til oppleving av tid.
Opdøl, Magnhild 30 000 Sunndal Prosjektstøtten vil brukes til å utvikle og fullføre to separatutstillinger i 2013, Butler Gallery, Kilkenny, Irland og Akershus Kunstsenter i 2013.
Pacini, Lisa, Elizabeth Schei og Arna Lund-Johnsen 100 000 Oslo The First Supper Symposium' søker om støtte til å arrangere et symposium i forbindelse med 100 års jubileet for kvinners stemmerett i Norge neste år. Tidspunkt for symposiet er fredag 31. mai til søndag 2. juni i Oslo. Det blir et todagers seminar.
Qvale, Oscar 20 000 Oslo Videoserie bestående av korte sekvenser som spiller på filmspråkets gramatikk og publikums trente øye. Med fortellingen om samfunnet som opptrer i Sci-Fi estetikken ønsker arbeidene å utprøve rammeverket av vår audiovisuelle forståelse.
Reierstad, Eivind 50 000 Ullensaker Separatutstilling "MEDIUM" på Galleri Maria Veie høsten 2013 i Oslo. Tegning, foto, videoinstallason, cd-publikasjon og performance. Performanc vises også på OCA i Oslo og MOCA Taipai i 2013. Tema: "kvinnen" som overkridelse i forhold til liv/død.
Rios Alomia, David Augusto 40 000 Skien Hz Atlas er navnet til et prosjekt hvor fem toner vil bli fysisk overført til bøker. En avstøpnings teknikk gjør det mulig å "fryse" lyd bølgene slikk at disse kan brukes til å prege bøker og lage en tekstur encyclopedi av de frekvensene vi kan høre.
Robberstad, Anne Helen 20 000 Stavanger Krysningspunkt mellom kunst og samfunn er utgangspunktet I mitt prosjekt som har fått arbeidstittel "Sårbarhet".Jeg ønsker å sette fokus på bønder som holder til langs Jæren. Dokumentasjon: MØTEPUNKT og Forandring .. http://vimeo.com/ahrobberstad
Rolland, Yngvild K. 30 000 Oslo Lydens makt: Repetisjoner og kontradiksjoner. Utstillinger i Porsgrunn kunstforening og Kinokino i Snadnes høsten 2012 med videoinstallasjoner, tekstarbeider og objekter. Arbeidene henter inspirasjon fra Francis Ford Coppolas film The Conversatione (1974) og ser på forholdet mellom lyd, bilde, tekst og objekter, og bruken av repetisjoner som virkemidler.
Ruud, Cathrine 10 000 Trondheim Cathrine Ruud og Ingunn Ystad vil i utstillingen som har fått arbeidstittel TO PLAN vise arbeider som fokuserer på deres felles interesse for form, flate, materialitet og persepsjon.
Røed, Ellen Johanne 60 000 Bergen Kunstbok som er en brukerhåndbok for Van der Graaff generatoren i Bergen, et meknisk apparat fra tredvetallet som genererer høoyspenning og aksellererer partikler. Boka er et redskap for å regflektere kunstnerisk over forholde mellom personlig erfaring og vienskaplig teknologi gjennom å eksperimentere med forvaltning av innsikt som er dannet mellom disse to.
Rønning, Stein 20 000 Oslo Støtte til produksjon av skulpturer til utstilling i Kristiansand Kunsthall høst 2013
Rønsen, Aslak Gurholt, Øyvin Horvei 50 000 Oslo «Kuriositetskabinett» er en utstillingsserie om ting som er mer enn bare en ting, kuratert av Øivin Horvei og Aslak Gurholt Rønsen. Så langt har vi arrangert to utstillinger på Wizard i mai og august 2012 med rundt 20 innvolverte.
Røys, Karl Ingar 25 000 Oslo Burmese Days er et videoprosjekt som fokuserer på Burmesisk kulturell aktivisme gjennom å følge pønkebandet Rebel Riot i Rangoons politiske undergrunnscene.
Schildt, Ulla Marianne 30 000 Oslo "Record of Strength- Collectors" tar utgangspunkt i private og offentlige samlinger, samlinger som kan variere i størrelse og kvalitet, og som illustrerer menneskenes behov for å samle, ordne og dermed "beherske" verden.
Stav, Aleksander 25 000 Oslo Separatutstilling ved Galleri TM51, Oslo. Produksjon av 5 nye verk/skulpturer til utstillingen.
Storsveen, Elise 35 000 Oslo DEN ANDRE BØLGEN Et prosjekt hvor vi ser på feminismens innvirkning på kunst og visuell kultur i Norge i tiden 1968-89.
Utstilling på Kunsthall Oslo i 2013 i anledning 100årsjubileum for kvinnelig stemmerett.
Produksjon av avis og fanzine.
Taggart, Andrew 30 000 Bergen "The Grand Museum of Terminal Thoughts and Objects at Hotel Grand Terminus" is a site-specific project that I will present in Bergen in the spring of 2013. The project consists of three parts: a sculptural installation, a publication, and a seminar.
Thiis-Evensen, Charlotte 15 000 Oslo Combing the Hair. Det siste året har jeg funnet frem hår-motiver fra kunsthistorien som jeg ønsker å rekontekstualisere. Et av disse motivene er serien Combing the Hair av Degas der han i utallige varianter avbilder kvinner som grer seg alene.
Torp, Nina 40 000 Oslo I prosjektet "For we are where we are not" tar jeg for meg antikke reiseprospekter fra Italia, Frankrike og Tyskland der jeg undersøker motivbruken i slike prospekter og hvordan disse over tid har manifistert seg i vårt kollektive og kulturelle minne.
Tronvoll, Mette 35 000 Oslo I to perioder har jeg vært på Svalbard med Longyearbyen og Ny-Ålesund som tilholdssted. Ved å beskrive mitt møte med menneskene der og deres tilknytning til natur og vitenskap forsøker jeg å finne stedets essens, dets genius loci, om man vil.
Tveit, Espen 40 000 Eidsberg Produksjon av kunstbok / kunstprosjekt Samtidsarkeologi 1, en serie svart-hvitt fotografier. 80 sider, 38 fotografier.
Ulvin, Linn Cecilie 50 000 Oslo Utstilling sommeren 2013 på Lillehammer Kunstmuseum. Sammen med Vanna Bowles og Lotte Konow Lund, skal jeg delta i dialog med Harriet Backer, Kitty Kielland, Sigrid Wellhaven, Charlotte Wankel og Cora Sandel.
Varpe, Kenneth 60 000 Stavanger I Helheim er et prosjekt hvor en gruppe kunstnere tar utgangspunkt i Arne Garborgs diktsyklus Haugtussa, og undersøker hvordan denne i dag kan anvendes som katalysator for kritisk diskusjon og som en alternativ strategi for autonom kunstproduksjon.
Vevatne, True Solvang 15 000 Oslo Det skal bygges et rundt rom (2,5 m høyt x 1,20 m i diameter). Rommet vil inneholde en kunstig fremstilt tornado, dvs. et vindstille punkt i midten omgitt av en roterende luftsøyle. Publikum vil kunne se tornadoen gjennom et vindu i rommet.

 

Sille Storhile og Liv Bugge

90 000 Oslo FRANK, Publikasjonsprosjekt: Plattform for bruk av det frie ordet i en kritisk billedkunstkontekst. Prosjektet innebærer produksjon av en serie med tre publikasjoner.
Widén, Anna 25 000 Gan Utställning i Prosjektrom Carl Berner, Oslo, 15 maj - 16 juni 2013, i regi av Skulpturarena Øst. Installation med skulpturer byggda av överskottsmaterial från skogsbruk. Fokus på kontrast mellan urbant rum och vild natur.
Wik, Kari Mette 20 000 Oslo Utprøving av nye teknikker, produksjon av arbeider, samt til katalalog ifbm separatutstillingen "Mute" i Galleri Trafo, Annen Etasje., oktober/november 2013. Utstillingen er i regi av Galleri Semmingsen.
Winther, Monica 50 000 Oslo "MOR & JERRY: WE ARE THE WORLD" - en svart kommedie om konsumentens/ kunstnerens jakt på lykke i de sosio-politiske og økonomiske strukturene som utgjør det globale samfunnet vi lever i.
Wrånes, Tori 40 000 Kristiansand Vise relikvier av performancearbeidet slik at det også kan vises over en lengre periode som dokumentasjon, men også som ett fungerende verk i seg selv. 'Jeg lengter bestandig'.
Zamecznik, Marianne 10 000 Oslo Vise Faktura på Studio Line i Malmø 6 oktober 2012
Øvrelid, Munan 40 000 Oslo Installasjon med arbeids tittelen En matematikers tilbaketrekning. Installasjonen vil bestå av skulptur, akvarell og et lydverk. Verket skal vises på på Kunstverein Springhorn i Tyskland juni-september.
3 000 000
contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14