Tildelt prosjektstøtte fra BKV våren 2008

 

Kristine Amundsen Afacan                                 20 000,-

Robert Jacek Alda og Kurt Johannesen              50 000,-

Viel Bjerkeset Andersen                                     25 000,-

Bård Ask                                                            70 000,-

Thora Dolven Balke og Eirin Støen                   100 000,-

Thora Dolven Balke                                            23 000,-

Johan Urban Bergquist                                       45 000,-

Bjørn Bjarre                                                        30 000,-

Christian Blandhoel                                            20 000,-

Christian Arneberg Bould                                   20 000,-

Per Christian Brown                                           50 000,-

Helga Margrete Bu                                             30 000,-

Tina Mareen Buddeberg                                     20 000,-

Liv Bugge                                                           50 000,-

Susanne Steen Christensen                              20 000,-

Stefan Christiansen                                           20 000,-

Unn Fahlstrøm og Marcel Türkowsky                  20 000,-

Lina Viste Grønli, Anders Smebye og Nils Bech   39 000,-

Trond Hugo Haugen                                           20 000,-

Knut Henrik Henriksen                                        80 000,-

Narve Hovdenakk                                               40 000,-

Torgeir Husevaag                                               60 000,-

Line Hvoslef                                                        30 000,-

Elisabeth Jarstø                                                  40 000,-

Kurt Johannessen                                               25 000,-

Marte Johnslien                                                   40 000,-

Inghild Karlsen                                                    20 000,-

Kjetil Kausland                                                    30 000,-

Anette og Caroline Kierulf                                   40 000,-

Josefine Lyche og Ane Graff                                80 000,-

Päivi Maria Laakso                                               20 000,-

Andrè Steenbuch Marandon                                20 000,-

Elin Melberg                                                        15 000,-

Agnes Nedregård                                                20 000,-

Anne Sophie Normann                                         20 000,-

Camille Jania Norment                                         60 000,-

Tomas Ramberg                                                  50 000,-

Sten Are Sandbeck                                              15 000,-

Torunn Skjelland                                                 15 000,-

Anders Smebye                                                   40 000,-

Bente Sommerfeldt-Colberg                                30 000,-

Elise Storsveen og Are Mokkelbost                     40 000,-

Marthe Thorshaug                                               30 000,-

Sveinung Rudjord Unneland 3 prosjekter a         73 000,-

Arne Vinnem                                                        35 000,-

Liv Zachrisson og Martine Linge                          20 000,-

Endre Aalrust                                                       40 000,-

Knut Harald Åsdam                                              50 000,-

 

 

I komiteen satt:

Suvi Nieminen, Børre Sæthre og Marit Aanestad.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14