Tildelt prosjektstøtte fra BKV høsten 2008

 

Arnekleiv, Marit Gunhild, Tretten;                                    Kr 30 000

Aronsson, Märit Ingrid E, Trondheim;                              Kr 30 000

Bakketun, Andrea; Oslo,                                                  Kr 50 000

Bøe, Nils Olav, Oslo;                                                        Kr 40 000

Bowles, Vanna, Oslo;                                                      Kr 50 000

Bustnes, Maria Eide, Trondheim;                                     Kr 15 000

Daniell, Anna Solveig, Oslo;                                             Kr 30 000

Erichsen, Jan Hakon, Oslo;                                              Kr 50 000

Gjertsen, Unni, Oslo;                                                       Kr 20 000

Gullesen, Sverre, Oslo;                                                    Kr 50 000

Haloba, Annie Anawana Hobøl, Oslo, prosjekt 1;            Kr 50 000

Haloba, Annie Anawana Hobøl, Oslo, prosjekt 2;            Kr 11 000

Halvorsen, Line og Sverdrup Liset, Siri, Oslo;                  Kr 50 000

Haverkamp, Reinhard, Bergen;                                        Kr 25 000

Heuch, Andreas og Teigen, Daniel, Oslo;                         Kr 50 000

Honerud, Hilde, Oslo;                                                       Kr 30 000

Johannessen, Toril, Bergen;                                             Kr 15 000

Johansson, Michael Arne Bertil og

Samuelsen, Tor Arne, Akershus;                                      Kr 45 000

Jordheim, Cecilie Bjørgås, Bergen;                                   Kr 5 000

Klovning, Anne, Sola;                                                       Kr 30 000

Kristensen, Steinar Haga Tufte, Oslo;                              Kr 30 000

Langgård, Ingvild Bækkelund, Oslo;                                 Kr 20 000

Larsen, Tarjei Bodin, Oslo;                                               Kr 30 000

Larsen, Morten Kildevæld, Porsgrunn;                              Kr 50 000

Lello, Jørgen Craig og Arnell, Tobias, Oslo;                      Kr 60 000

Mugaas, Eline, Theiler, Kim Su, Mcdonald, Daniel og

Logis, Niki, Oslo;                                                               Kr 50 000

Nedreaas, Trine Lise, Bergen;                                          Kr 50 000

Niemczyk-Meyer, Aleksandra, Oslo;                                  Kr 30 000

Norrbin, Sandra Charlotta, Oslo;                                      Kr 63 000

Pihlström, Ulrika Johanna, Oslo;                                       Kr 60 000

Reinhardt, Claudia, Bergen;                                             Kr 61 000

Rolland, Yngvild Kingren, Oslo;                                         Kr 50 000

Røed, Ellen Johanne, Laksevåg;                                       Kr 60 000

Rønning, Stein, Oslo;                                                        Kr 50 000

Sigmundstad, Birgitte, Oslo;                                             Kr 30 000

Skagen, Stian og Winther, Monica, Oslo;                          Kr 51 000

Sommer, Helene, Oslo;                                                     Kr 39 000

Strandberg, Sverre Vegard, Oslo;                                     Kr 50 000

Sundby, Maria og Leksbø, Tone, Oslo;                              Kr 50 000

Tandberg, Karen og

Olaussen, Elin, for Torpedo, Oslo;                                    Kr 15 000

Teljer, Per Ulf R. Trondheim;                                             Kr 65 000

Wyller, Sverre, Oslo;                                                         Kr 60 000

Ådlandsvik, Stian, Oslo;                                                    Kr 50 000

 

Bevilget sum; Kr 1 750 000

 

I komiteen satt: Suvi Nieminen, Gunvor Nervold Antonsen og Marit Aanestad.
contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14