Tildelt prosjekstøtte fra BKV vår 2009

 

Andenæs, Morten                                          Kr 28 500

Berntsen, Sofie                                              Kr 30 000

Brown, Per Christian                                      Kr 75 000

Christensen, Jeannette                                 Kr 30 000

Christensen, Susanne Steen                         Kr 40 000

Engh, Marius                                                  Kr 70 000

Freuchen, Jan                                                Kr 27 000

Gonsholt, Stine                                              Kr 30 000

Gulbransen, Wenche                                     Kr 79 000

Hagen, Else Marie Bergem                             Kr 90 000

Haugtrø, Vigdis og De Gier, Jan                     Kr 53 000

Hegardt, Bjørn                                               Kr 50 000

Holm, Geir Tore                                              Kr 40 000

Hovland, Ingrid Toogood                               Kr 30 000

Hvoslef, Line                                                  Kr 30 000

Härenstam, Mattias Bengt                             Kr 50 000

Johnsen, Øyvind                                            Kr 40 000

Jørgensen, Hilde                                            Kr 40 000

Knutsen, Anne og Aksnes, Beret og

Lindell, Karin Aurora                                       Kr 90 000

Kramer, Mariken                                             Kr 26 000

Larsen, Yngvar                                               Kr 60 000

Leijon, Kaja Haugen                                       Kr 60 000

Lello, Jørgen Craig og Arnell, Tobias               Kr 30 000

Leu, Per Oskar                                               Kr 50 000

Ljosvoll, Eva                                                   Kr 27 000

Løvøen, Jon og Bergh, Kåre magnus              Kr 43 000

Matte, Pierre Lionel                                         Kr 30 000

Melberg, Elin                                                   Kr 30 000

Monsen, Anders Dahl                                      Kr 53 000

Morell, Lars                                                     Kr 40 000

Nedregård, Agnes og Hillary, Moray                Kr 25 000

Norrbin, Sandra Charlotta                               Kr 40 000

Popp, Sabine og Pedersen, Malene                Kr 34 000

Robberstad, Anne Helen                                 Kr 30 000

Staurland, Leif Gaute                                      Kr 59 000

Steinum, Jan                                                   Kr 30 000

Støen, Eirin                                                     Kr 30 000

Svendsen, Siri Ekker                                       Kr 60 500

Taranger, Bjørg                                              Kr 30 000

Tefre, Merete Hol og Thingnæs, Marit og

Sleire, Inghild for gruppe MIM                         Kr 50 000

Torp, Nina                                                       Kr 30 000

Unneland, Sveinung Rudjord                          Kr 30 000

Wien, Heidi Marie og Olsen, Sinikka                Kr 20 000

Wrånes, Tori                                                   Kr 30 000

Aas, Marte                                                      Kr 80 000

Åsdam, Knut Harald                                        Kr 50 000

 

Bevilget sum var Kr 2 mill.

I komiteen satt: Suvi Nieminen, Rita Marhaug, Marit Aanestad.

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14