Stipendutstillingen 2016

 • Sveinung Rudjord Unneland - Diagonal / u.t
  Sveinung Rudjord Unneland - Diagonal / u.t
 • Idun Baltzersen - Jenter og Hunder
  Idun Baltzersen - Jenter og Hunder
 • Kine Lillestrøm - Longing for lasting (consider fragment)
  Kine Lillestrøm - Longing for lasting (consider fragment)
 • Elin Andreassen - Cambodian Caol on Rhine River
  Elin Andreassen - Cambodian Caol on Rhine River
 • Sif Ankergaard - Archipelago
  Sif Ankergaard - Archipelago
 • William Nicolaysen - Early Sunday Morning
  William Nicolaysen - Early Sunday Morning
 • Hedvig Thorkildsen - When you have a destination in mind
  Hedvig Thorkildsen - When you have a destination in mind
 • Anna Ihle - Arbeidsflyt
  Anna Ihle - Arbeidsflyt
 • Christiane Lieungh - The Future of Well-being
  Christiane Lieungh - The Future of Well-being
 • Stian Ådlandsvik - Such a panic, such an inexplicable shock was produced #1
  Stian Ådlandsvik - Such a panic, such an inexplicable shock was produced #1
 • Janine Magelssen - svart kvadrat # III - 2015
  Janine Magelssen - svart kvadrat # III - 2015
 • Stein Erik Wouthi - det altseende øye
  Stein Erik Wouthi - det altseende øye

Rune Brynestads minnestipend 2016

Bente Sætrang.jpg

Bente Sætrang. Foto: Anne Skatvedt

Prisen er på 400 000 kroner og er en av Norges største og mest høythengende utmerkelser for kunstnere, og tildeles i år tekstilkunstneren Bente Sætrang.

Bente Sætrang (f. 1946) har i løpet av mer enn fire tiår markert seg som en av landets viktigste og mest toneangivende tekstilkunstnere: Hennes arbeider er innkjøpt av Nasjonalmuseet og flere sentrale museer over det ganske land, hun har vært med på å forme våre offentlige rom, og hennes arbeider er presentert for et stort publikum gjennom en rekke separat- og retrospektive utstillinger ved landets viktigste kunstinstitusjoner. Bente Sætrang har påvirket og stimulert utviklingen av norsk tekstilkunst i betydelig grad, og hun var også landets første professor i faget. Hele sin karriere har Sætrang vært opptatt av arbeids- og levekår for kunstnere i Norge. Med dette tildeles prisen en kunster i særklasse som har utmerket seg med sin kunstneriske kvalitet og fagpolitiske engasjement.

Sætrang er utdannet på tekstillinjen ved tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (SHKS) og kunstakademiet i Poznań i Polen. Verkene hennes er innkjøpt av institusjoner som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, KODE – Kunstmuseene i Bergen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Victoria and Albert Museum, og hun har hatt separatutstillinger ved blant annet SOFT galleri (2008) og Kunstnerforbundet (2012). I perioden 2003–2004 ble den retrospektive utstillingen «Bente Sætrang: Mønster – mening – minner» vist ved Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen og Kunstindustrimuseet i Oslo. Sætrang ble landets første professor i tekstilt kunsthåndverk ved Statens høgskole for kunsthåndverk og design (i dag Kunst- og designhøgskolen i Bergen) i 1987, hvor hun ledet tekstilutdanningen i perioden 1987–1993. Sommeren 2016 er hun aktuell med ny visning av seks verk på Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal og med utstillingen «ISLAND VIEW» ved GangGalleriet på Hovedøya i Oslo.

Rune Brynestads minnestipend tildeles årlig en kunstner som har utmerket seg i særklasse når det gjelder kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Stipendet er opprettet av Billedkunstnernes Vederlagsfond til minne om Rune Brynestads (1935–83) innsats for å virkeliggjøre fondet, og innstilles av stipendkomiteen for billedkunstnere. Siden opprettelsen i 1987 har stipendet blitt tildelt en rekke fremtredende og folkekjære kunstnere, blant dem Hanne Borchgrevink, Elisabeth Haarr, Tommy Olsson, Per Inge Bjørlo og Morten Krohg.

Stipendkomiteen for 2016 har bestått av Arvid Pettersen, Fredrik Raddum, Ingrid Toogood Hovland, Gitte Magnus, Kira Wager, Markus Lantto, Kjetil Berge, Vibeke Slyngstad, Anne Lise Stenseth og Marius Martinussen

<a href=

Bente Sætrang, uendelig@begrenset (1999), trykk på presenning.

Tilhører Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Foto: Halvard Haugerud

__________________________________________________________________________

Billedkunstnernes Vederlagsfond Prosjektstøtte

PROSJEKTSØTTE VÅR 2017

Du kan nå søke på prosjektstøtte fra Billedkunstnerenes Vederlagsfond. 
Portalen vil være åpen i tidsrommet 01. februar - 01. mars 2017.
Vi anbefaler å søke i god tid, husk du kan endre søknaden din i hele perioden mens portalen er åpen. 

Søk digitalt her: www.billedkunst.no/soknad

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTSTØTTE

Utskriftsvennlig versjon av retningslinjer og veiledning finner du her. 

Formål og tildelingsbetingelser

1. Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet.

2. Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt.

På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier.

Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.

3. Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes av andre institusjoner eller fond, eller at bokverk publiseres gjennom forlag og gjennom disse får annen støtte.

4. Prosjektstøtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt.

Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.

Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner / kunstnerstyrte visningssteder osv. faller utenfor prosjektstøtteordningen.

5. Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, kan ikke tildeles prosjektstøtte. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50% av tiden (15 studiepoeng pr. semester).

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SKJEMA TIL PROSJEKTSTØTTE 

Elektroniske søknader må være lastet opp til NBKs søkeportal og bekreftet innen midnatt på fristen. Søknader på papir må være levert hos NBK eller være poststemplet innen fristen. Søknader stemplet med en senere dato, vil bli returnert og ikke behandlet.

Det er kun anledning til å søke om støtte til ett prosjekt ved hver søknadsrunde. Alle involverte i søknaden må være forespurt og ha sagt seg villig til å være deltager i prosjektet.

Dersom tildelingssummen ønskes delt mellom deltagerne, skal dette føres opp i forholdsmessig fordeling (prosent) av eventuelt innvilget beløp i søknadsskjema. Søknader som ikke er fullstendig utfylt, har for mye tekst (se rettledning nedenfor) eller ikke er bekreftet/underskrevet, vil bli avvist.

Veiledning / Utfylling av søknad:

Kortversjon eller synopsis av prosjektet må fylles ut i skjemaets felt for dette. Max 700 ord. 

Prosjektbeskrivelse i søknaden skal ikke overstige 2 A4-sider eller 4000 tegn. Den skal belyse alle sider av prosjektet som er nødvendig for komiteens forståelse.

Budsjett skal ikke overstige 1 A4-side. Er prosjektet en del av et samarbeid med andre kunstarter, skal budsjettet for billedkunstdelen av prosjektet, spesifiseres særskilt.

CV  være vedlagt og skal inneholde oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykninger samt fullstendig liste over tildelte stipend o a. Må ikke overstige 2 A4-sider. Lastes opp på eget felt i søkeportalen.

Antall kunstneriske vedlegg må begrenses til 10 bildefiler pr. søknad. Materialet må ha relevans i forhold til søknaden. Henvisning til websider anbefales kun brukt ved webkunstprosjekt. Dersom billedmateriale ønskes returnert i posten, må returporto legges ved. Ikke avhentet materiale vil bli makulert. Tildelt prosjektstøtte utbetales av Norske Billedkunstnere normalt i januar (høst) og juni (vår).

Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet på eget skjema: Rapportskjema her.

Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert.

Billedkunstnernes Vederlagsfond skal krediteres ved innvilget støtte dersom dette er mulig. Logo finner du her

 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14