Utlysning stipend for billedkunstnere 2018

Stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) søkes gjennom Norske Billedkunstneres søkeportal. Statens kunstnerstipend må søkes gjennom Kulturrådet. Fristen for å søke i 2017 var 17. oktober. Neste mulighet er i oktober 2018. 

Klikk her for veiledning for å søke i NBKs søkeportal. 

Norske Billedkunstneres stipendkomité innstiller til samtlige nevnte stipend. For hvert stipend gjelder forskjellige vilkår, les derfor nøye under de enkelte stipend i denne veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kravet til å bo og virke i Norge, må du forklare hvorfor du mener du er berettiget til stipend. Søkere som er i grunnutdanning-fase kan ikke bli tildelt stipend. Med grunnutdanning menes studier på bachelor- og masternivå.

Husk å bekrefte/undertegne søknaden.

Fra Billedkunstnernes Vederlagsfond tildeles:

Kvoter fra 2017:

  • 5 treårige stipend à kr. 250.000,- per år
  • 10 toårige stipend à kr 250.000,- per år
  • 140 ettårige stipend à kr. 150.00,-
  • 110 ettårige stipend à kr. 100.000,-
  • 1 Rune Brynestads Minnestipend à kr. 400.000,-

(Tildelingslister fra 2017)

Hvem kan søke stipend fra BKV?
Alle billedkunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge kan søke stipend, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom Norske Billedkunstnere og Norske Billedkunstneres stipendkomité. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene. Stipendene kan ikke søkes av kunstnere som er innehavere av GI eller av studenter – uavhengig av grad. Samtlige stipend tildeles hovedsakelig kunstnere som bor og har sitt virke i Norge. Rune Brynestads Minnestipend innstilles årlig av stipendkomiteen, til én kunstner som har utmerket seg i særklasse.

Søkere må krysse av for stipend fra Billedkunstneres Vederlagsfond i Norske Billedkunstneres søkeportal.  
 

Fra Bildende Kunstneres Hjelpefond tildeles:

BKH kunstnerstipend

Kvoter fra 2018:

  • 7 treårige stipend à kr 235.000,- per år
  • 15 ettårige stipend à kr 235.000,- per år

(Tildelingsliste fra 2017)

Hvem kan søke BKH kunstnerstipend?
BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag.
Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdannelse pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend. 

BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere

Kvoter fra 2018:

  • 19 ettårige stipend à kr. 125.000,-

(Tildelingsliste fra 2017)

Hvem kan søke BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere?
Kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å støtte kunstnerisk virksomhet for eldre kunstnere. Ordningen kan søkes på fra og med det året kunstneren fyller 57 år. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend.

Søkere må krysse av for stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i Norske Billedkunstneres søkeportal.

NBK legatstipend:

Under forutsetning av at det er midler til utdeling, tildeles enkelte legatporsjoner på kr. 10.000- 30.000,-. I 2017 ble det tildelt ett NBK legatstipend på kr. 12.000.

 

Fra Kulturrådet tildeles:

Statens kunstnerstipend søkes digitalt gjennom Kulturrådet. Stipendene du kan søke på er: stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere samt arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere, diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Hvem kan søke Statens Kunstnerstipend?
For hvert stipend gjelder forskjellige vilkår, klikk deg derfor inn på hvert stipend og les nøye. 

 

KONTAKT
Avdeling for stipend og prosjektstøtte / Norske Billedkunstnere

T: 23 25 60 41 
E: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Ved spørsmål angående Statens Kunstnerstipend eller Kulturrådets søknadsportal, kontakt

Statens Kunstnerstipend
T: 21 04 58 00
W: www.kunstnerstipend.no

_____________________________________________________________________

 

Valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury 2017-2019

For første gang velger medlemmene Den Nasjonale Jury og Norske Billedkunstneres stipendkomité gjennom å stemme på ett av tre helhetlige forslag for jury og komité, utarbeidet av nominasjonsutvalget. Bakgrunnen for vedtaket om å avvikle flertallsvalg og innføre ny valgordning var målet om å styrke ordningen med fagfellevurdering med en valgordning som i større grad sikret faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold, og et ønske om å øke valgdeltakelsen blant medlemmene.

Nominasjonsutvalgets tre forslag til henholdsvis Den Nasjonale Jury og stipendkomiteen er basert på innsendte forslag til kandidater – gjennom grunnorganisasjonene. 

I vedtaket heter det blant annet at: 

«Nominasjonsutvalget skal ved sin innstilling til medlemmene, sette sammen tre alternative forslag til Stipendkomite og tre alternative forslag til Den Nasjonale Jury. Alle forslag skal være sammensatt på en slik måte at de har god faglig tyngde og størst mulig bredde, også med hensyn til alder, kjønn, geografisk og kulturelt mangfold. Kandidatenes organisasjonstilhørighet skal ikke tillegges betydning. En kandidat kan maksimalt foreslås til to av de tre alternativene i henholdsvis Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. Forslagene skal legges frem for medlemmene i flertallsvalg og de skal stemmes på i sin helhet.»

«Alle de foreslåtte personene har nominasjonsutvalget vurdert som kvalifiserte kandidater til stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. I vårt arbeid har vi hatt hovedfokus på å sette sammen tre forslag med en god sammensetning innen fagområde, geografi, alder og kjønn. Vi har også forsøkt å tilstrebe kulturelt mangfold og internasjonal erfaring. Det har vært et godt samarbeid og stor enighet innad i nominasjonsutvalget», heter det i nominasjonsutvalgets begrunnelse. 

Les nominasjonsutvalgets instruks for valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité.

Tre forslag til valg for stipendkomiteen: 

Oppdatering 11.09 kl. 10.08:
Gruppe 2: Harald Fenn og Marianne Heier har formelt trukket seg som kandidater.
Gruppe 3: Lotte Konow Lund har formelt trukket seg som kandidat. 

SK grupper liten

Tre forslag til valg for den Nasjonale Jury:nominasjoner dnj 1

Den nye stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury

Valget er gjennomført og opptellingen er klar: Norske Billedkunstneres medlemmer har valgt ny stipendkomitè og ny Den Nasjonale Jury.

Norske Billedkunstneres stipendkomité 2017 - 2019

Medlemmer:

May Bente Aronsen
Rita Marhaug
​​Lars Morell
​​Terje Nicolaisen
​Bodil Furu
Nils Olav Bøe
​​Jeanette Christensen
​Knut Henrik Henriksen
​Karianne Stensland
​Espen Sommer Eide

Varamedlemmer: 

Hanne Friis
​Audun Alvestad
​Ingrid Torvund
​Farhad Kalantary
​Kaia Hugin
​Tore Reisch
​Ine Harrang

Den Nasjonale Jury 2017 - 2019

Medlemmer: 

Anders Kjellesvik
​Anna Ihle
​Marte Aas
​Joar Nango
​Elisabeth Haarr
​Julie Lillelien Porter

Varamedlemmer: 

Tom Stian Kosmo
​Liv Dysthe Sønderland
​Yngvild Sæter
​Ragnhild Aamås
​Camilla Steinum
​Gabriel Johann Kvendseth

Norske Billedkunstnere gratulerer! 

Av 2878 stemmeberettigede, stemte 44.5 prosent av medlemmene i valget. Ved forrige valg – i 2015 – var valgdeltakelsen lavere, på 24.7 prosent.
Stipendkomiteen: Gruppe 1 fikk 36.2 prosent av stemmene, gruppe 2 fikk 26.3 prosent av stemmene, og gruppe 3 vant med 37.5 prosent av stemmene.
Den Nasjonale Jury: Gruppe 1 fikk 26.9 prosent av stemmene, gruppe 2 fikk 29 prosent av stemmene, og gruppe 3 vant med 44.1 prosent av stemmene.

 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14