Stipend

Stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) søkes gjennom Norske Billedkunstneres søkeportal. Statens kunstnerstipend må søkes gjennom Kulturrådet. Frist for å søke i 2017 er 17. oktober kl. 13.00.

Klikk her for veiledning for å søke i NBKs søkeportal. 

Norske Billedkunstneres stipendkomité innstiller til samtlige nevnte stipend. For hvert stipend gjelder forskjellige vilkår, les derfor nøye under de enkelte stipend i denne veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kravet til å bo og virke i Norge, må du forklare hvorfor du mener du er berettiget til stipend. Søkere som er i grunnutdanning-fase kan ikke bli tildelt stipend. Med grunnutdanning menes studier på bachelor- og masternivå.

Husk å bekrefte/undertegne søknaden.

Fra Billedkunstnernes Vederlagsfond tildeles:

Kvoter fra 2017:

  • 5 treårige stipend à kr. 250.000,- per år
  • 10 toårige stipend à kr 250.000,- per år
  • 140 ettårige stipend à kr. 150.00,-
  • 110 ettårige stipend à kr. 100.000,-
  • 1 Rune Brynestads Minnestipend à kr. 400.000,-

(Tildelingslister fra 2017)

Hvem kan søke stipend fra BKV?
Alle billedkunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge kan søke stipend, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom Norske Billedkunstnere og Norske Billedkunstneres stipendkomité. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene. Stipendene kan ikke søkes av kunstnere som er innehavere av GI eller av studenter – uavhengig av grad. Samtlige stipend tildeles hovedsakelig kunstnere som bor og har sitt virke i Norge. Rune Brynestads Minnestipend innstilles årlig av stipendkomiteen, til én kunstner som har utmerket seg i særklasse.

Søkere må krysse av for stipend fra Billedkunstneres Vederlagsfond i Norske Billedkunstneres søkeportal.  
 

Fra Bildende Kunstneres Hjelpefond tildeles: 

BKH kunstnerstipend

Kvoter fra 2017:

  • 7 treårige stipend à kr 210.000,- per år
  • 15 ettårige stipend à kr 210.000,- per år

(Tildelingsliste fra 2017)

Hvem kan søke BKH kunstnerstipend?
BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. 
Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdannelse pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend. 

BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere

Kvoter fra 2017:

  • 19 ettårige stipend à kr. 110.000,-

(Tildelingsliste fra 2017)

Hvem kan søke BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere?
Kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å støtte kunstnerisk virksomhet for eldre kunstnere. Ordningen kan søkes på fra og med det året kunstneren fyller 57 år. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend.

Søkere må krysse av for stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i Norske Billedkunstneres søkeportal.

NBK legatstipend:

Under forutsetning av at det er midler til utdeling, tildeles enkelte legatporsjoner på kr. 10.000- 30.000,-. I 2017 ble det tildelt ett NBK legatstipend på kr. 12.000.

Fra Kulturrådet tildeles:

Statens kunstnerstipend søkes digitalt gjennom Kulturrådet. Stipendene du kan søke på er: stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere samt arbeidsstipendarbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnerediversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Hvem kan søke Statens Kunstnerstipend?
For hvert stipend gjelder forskjellige vilkår, klikk deg derfor inn på hvert stipend og les nøye. 

KONTAKT
Avdeling for stipend og prosjektstøtte / Norske Billedkunstnere

T: 23 25 60 41 
E: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Ved spørsmål angående Statens Kunstnerstipend eller Kulturrådets søknadsportal, kontakt 

Statens Kunstnerstipend 
T: 21 04 58 00
W: www.kunstnerstipend.no


Søknadsfrist for samtlige stipendordninger er tirsdag 17. oktober 2017 kl. 13.00.

 
contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14