Stipend og legater

Statens stipender, Billedkunstnernes Hjelpefond og Billedkunstnernes Vederlagsfond har felles søknadsskjema og søknadsfrist.

Statens stipender kan du søke på i Kulturrådets søknadsportal.

Stipend fra Billedkunstnernes Hjelpefond og Billedkunstnernes Vederlagsfond søker du i NBKs søkeportal:

billedkunst.no/nbk/soknad

_________________________________________________________________________

Circolo Scandinavo // Skandinavisk Forening i Roma

Gjesteatelierene til Skandinavisk Forening i Roma er et unikt tilbud for norske og skandinaviske kunstnere. Et utvalg fra Norske Billedkunstneres Stipendkomite er med å innstille de norske kandidatene som søker.

Søknadsfrist for opphold er 1. april hvert år.

Søknad og tildelingslister finner du på: http://www.circoloscandinavo.it/

Bildende Kunstneres Hjelpefond kan gi støtte til NBK medlemmer for opphold ved at man sender inn søknad og kopi av tildelingsbrevet.

Skjema og retningslinjer. pdf        Skjema og retningslinjer.doc

_________________________________________________________________________

Bildende Kunstneres Hjelpefond for eldre billedkunstnere

BKH har en rekke støtteordninger for eldre billedkunstnere over 60 år.

Varig støtte har som formål å gi direkte økonomisk støtte til eldre billedkunstnere med lav inntekt samt til deres etterlatte. Mottaker må være over 60 år. 

Ad-hoc-bidrag har som formål å gi økonomisk støtte til eldre billedkunstnere over 60 år eller deres etterlatte som er i en vanskelig livssituasjon.

Utstillingsstøtte kan søkes av kunstnere over 60 år til dekning av egne utgifter ved utstilling, som f.eks. utstillingsutstyr, trykking av katalog/plakat eller vernissage.

Fullstendige retninglinjer og søknadsskjema: http://kunstfond.no/kunstnere-over-60-ar

__________________________________________________________________________

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14