Toll og frakt

Ifølge internasjonale avtaler har billedkunstnere rett til å frakte sine verk på tvers av landegrensene uten at det skal betales toll. Utgangspunktet for unntaket er The Florence Agreement fra 1948. Dette er en UNESCO-avtale om kulturutveksling. At billedkunst, som et kulturgode, ikke skal ilegges toll ble videre tatt inn i det internasjonale avtaleverket for handel, den såkalte Brussel Customs Convention. Denne er revidert en rekke ganger gjennom WTO-forhandlinger og unntaket ble senest bekreftet i The Istanbul Convention (1990). Unntaket forutsetter at det er snakk om visning av verk og ikke primært salg av kunst, men i tillegget til avtalen åpnes det for at salg også kan skje. Dette er internasjonale avtaler og omhandler ikke MVA (merverdiavgift, moms, TVA, VAT). MVA er en nasjonal omsetningskatt og regelverket vil variere fra land til land. Normalt vil det være utstillingsstedet i det enkelte land som må deponere eller garantere for eventuelle MVA-verdier. Normalt vil en MVA-problemstilling kun oppstå når det er snakk om salgsutstilling.

Selv om det finnes et slikt internasjonalt avtaleverk er det stadig problemer når kunst krysser landegrensene. Ikke alle tollere kjenner regelverket og lokale MVA-regler kan by på problemer. Derfor er det viktig å beregne god tid ved slike forsendelser slik at det er rom for å finne løsninger når problemer oppstår. Når verk skal sendes til et annet land er det viktig at det i forsendelsespapirene tydelig fremgår at det er snakk om en kunstutstilling og at intensjonen er at verkene skal reeksporteres tilbake til opprinnelseslandet etter endt utstilling. Tolltariffens posisjon 97.01 flg regulerer hvilke kunstverk som tollfritt kan innføres til Norge. Verk som kan innføres tollfritt, kan også innføres merverdiavgiftsfritt dersom det er kunstneren selv som innfører verket. Det finnes transportfirmaer som har erfaring med kunstforsendelser. Selv om det er dyrt, kan det være enklere å bruke disse. Som regel vil et transportfirma velge å sende verkene med et transittdokument.

Det er også å anbefale at kunstneren lager en egenerklæring (på engelsk) hvor det framgår at hun er verkenes opphavskvinne og eier.

 

Her er noen nyttige linker:

UKS' håndbok for kunstnerdrevne visningssteder.  

 

Tolltariffen, posisjon 97:

http://www.toll.no/no/bedrift/varer-inn-til-norge/beregning-av-toll-og-avgifter/fritak/kunstverk/

http://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/Chapter.aspx?id=290184&epslanguage=no#

 

Tolltariffen, Posisjon 58:

http://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/Chapter.aspx?id=285413&epslanguage=no#

Forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

§ 1-3-2. Kunstverk

http://www.lovdata.no/for/sf/fd/td-20091215-1540-001.html#1-3-2

 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14