Velkommen til Norske Billedkunstnernes søkeportal

Her kan du søke stipend og prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.
Norske Billedkunstnernes stipendkomité innstiller til prosjektstøtte og samtlige stipend. Stipendkomiteen velges av Norske Billedkunstneres medlemmer.

 

Prosjektstøtte kan søkes to ganger per år. Neste frist er 21. mars 2018 kl. 13.00.
 Stipend kan søkes én gang per år i tidsrommet 15. september - 17. oktober kl. 13.00.

 

Vi utvikler nye nettsider og ny søkeportal

Norske Billedkunstneres nye hjemmesider og søkeportal har planlagt lansering i februar 2018. I denne overgangsfasen vil det være noe mangelfullt innhold. Vi beklager dette og ber om forståelse. Vi ser frem til å tilby medlemmer og publikum bedre og mer oversiktlige sider i løpet av kort tid!