Retningslinjer for personvern

Personvern er svært viktig for NBK. Vi tilstreber derfor høy beskyttelse av personopplysninger ved våre nettjenester ved alle tilfeller der vi har en faktisk mulighet. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at NBK ikke kan garantere sikker overførsel av personlig informasjon til eller fra deg som bruker via internett.

Ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester, samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Personopplysninger

NBK er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

NBK samler kun inn personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post etter at uttrykkelig og frivillig samtykke, basert på informasjon du får på nettstedet, er gitt av deg. Ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester, samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger som beskrevet her. Formålet med innsamling av opplysninger, både personopplysninger og annen informasjon, er at NBK eller våre samarbeidspartnere skal kunne bruke informasjonen du gir oss til å forbedre innholdet og tjenestene på våre nettsider og tilhørende nettjenester. Dette inkluderer oppdatering av materiell på nettsidene, melding om nye NBK-tjenester, nye muligheter til å være i dialog med oss gjennom nettsidene, samt mulighet til å sende deg informasjon du har spurt etter, og få råd fra deg om hvordan vi kan utvikle nettstedet.

I den grad du sender opplysninger som identifiserer deg, dvs. personopplysninger, samtykker du til at informasjonen anvendes som nevnt over. Dette gjelder med mindre annet fremgår. Ditt samtykke innebærer at NBK har rettigheter til å bruke og lagre denne informasjonen i sine interne systemer, uavhengig av hvordan disse er satt opp teknisk. Dette betyr at du samtykker til at personopplysninger kan overføres over landegrenser i den grad NBK finner dette nødvendig. I den grad NBK benytter tekniske løsninger i utlandet, vil opplysningene fortsatt være i NBKs besittelse og ditt samtykke involverer ikke at dine personopplysninger kan overføres til utenforstående, med unntak av NBKs samarbeidspartnere.

Opplysninger som ikke identifiserer en person

NBK vil også samle inn informasjon som ikke er knyttet til en person. Formålet med denne innsamlingen vil være å få statistiske data om totalt antall besøkende på våre nettsider, antall besøkende per side på våre nettsider og domenenavnet på besøkerens nettleverandør.

Vi bruker denne informasjonen for å forstå hvordan våre besøkende bruker våre nettsider, slik at vi kan forbedre dem.

Bruk av IP-adresser

En IP-adresse er en tallrekke som automatisk tildeles din datamaskin når du logger deg på internett, på din organisasjons lokale nettverk (LAN) eller på større nettverk (WAN). Når du bruker internett identifiseres datamaskinen din gjennom den IP-adressen som maskinen din har fått tildelt. Du kan sammenligne det med et midlertidig telefonnummer.

I den grad en IP-adresse kan sies å være en personopplysning, samtykker du til at NBK kan samle inn IP-adresser. Formålet med denne behandlingen vil være for bruk til systemadministrasjon og for å revidere bruken av våre nettsider. Vi vil vanligvis ikke koble IP-adresse til en brukers personopplysninger. Dette betyr at hver brukersesjon vil bli registrert, men brukeren vil forbli anonym for oss. Bruk av IP-adresse for å identifisere en bruker benyttes eventuelt dersom en bruker oppfører seg utilbørlig, slik at det er nødvendig å kjenne identiteten til brukeren for å beskytte nettstedet, og andre brukere av nettstedet.

Linker til andre nettsteder

På NBKs nettsider vil du finne lenker til andre NBK-nettsider og tredjeparts nettsider. De retningslinjene for personvern som du nå leser vil ikke gjelde for andres nettsider. NBK har ikke ansvar for retningslinjer for personvern på tredjeparts nettsider som det lenkes til fra NBKs nettsider. Vi anbefaler deg at du alltid sjekker retningslinjer for personvern for enhver nettside du måtte besøke.

Kontakt oss gjerne

I følge personopplysningsloven har du rett til å be NBK om innsyn i alle personopplysninger som gjelder deg, samt å få rettet opp data som måtte være feil. Du har også rett til å få slettet personopplysninger som gjelder deg. Du kan også når som helst kontakte oss og tilbakekalle ditt samtykke i at vi bruker informasjon om deg i de situasjoner som er beskrevet i disse retningslinjene.

Postadresse er NBK - Grubbegata 14, 0179 Oslo. Du kan også kontakte oss på stipend@billedkunst.no